หมายเลข ID หัวข้อ : 00198307 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

ปัญหาการเชื่อมต่อกับ HDMI ที่เป็นไปได้ และวิธีการแก้ปัญหา

  ในกรณีที่ท่านพบกับอาการบางอย่างกับการเชื่อมต่อ HDMI เช่น:

  • ตรวจไม่พบอุปกรณ์
  • อาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HDMI 

  กรุณาลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้าไปใหม่
  2. ตัดการเชื่อมต่อของทีวีออกจาก เต้ารับไฟ AC หลัก (ทำการ Power Cycle สำหรับทีวีของท่าน) 
  3. ตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายนอกใด ๆ ออกจากทีวีของท่าน และเต้ารับไฟ AC ใด ๆ (ทำการ Power Cycle สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย)
  4. รอชั่วครู่ และ จากนั้น ให้เชื่อมต่อทีวีของท่านและอุปกรณ์อื่นเข้าด้วยกัน
  5. เสียบสายไฟ AC ใด ๆ กลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า
  6. ลองใช้สาย HDMI เส้นอื่นดู

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านต้องการจะดูภาพในระดับคุณภาพ 1080p (50p/60p) บนทีวี จากอุปกรณ์ภายนอก ให้ใช้สาย High Speed HDMI ที่มีโลโก้ "HDMI" เป็นสายสำหรับเชื่อมต่อ

  7. ถ้าหากเป็นไปได้, ให้ลองกับอุปกรณ์อื่นที่แตกต่างออกไปดูว่าสามารถให้สัญญาณวิดีโอ HDMI ออกมาจากการเชื่อมต่อแบบเดียวกันได้หรือไม่  ถ้าหากใช้ได้ อุปกรณ์ตัวแรกอาจจะไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้องและท่านอาจจะต้องทำการตรวจเช็คดูกับผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

  หรือ, ถ้าปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข, กรุณาลองทำตามลำดับของขั้นตอน และ ตรวจสอบดูหลังในแต่ละขั้นตอนว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่:

  1. ดำเนินการ Power Cycle
  2. ดำเนินการ Factory Reset

  ถ้าปัญหา การเชื่อมต่อ HDMI ของท่านเกี่ยวกับ อุปกรณ์เสียงภายนอก ให้อ้างอิงกับ คำถามที่พบบ่อยสำหรับ ฟีเจอร์ BRAVIA TV ARC (Audio Return Channel)

  เพื่อให้ทีวีของท่านใช้งานได้มากที่สุด เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านทำการอัปเดตทีวีด้วย ตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์ ตัวล่าสุดอยู่เสมอ 

  (*) Hot plugging: การเพิ่ม หรือ ปลดอุปกรณ์ออกจากทีวีของท่านในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานอยู่และระบบปฏิบัติการ (OS) สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้โดยอัตโนมัติ