หมายเลข ID หัวข้อ : 00120512 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ไฟ LED สีแดงใน Android TV™ กะพริบ มีอะไรผิดปกติหรือไม่?

  ถ้าหากไฟ LED สีแดงกะพริบ ให้ลองทำทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างนี้ ถ้าหากขั้นตอนนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และไฟ LED ยังคงกะพริบอยู่ ให้ตรวจเช็คดูว่ามีการกะพริบกี่ครั้งและจากนั้นให้ติดต่อกับส่วนสนับสนุน

  • ปิดทีวีลงไป และเปิดขึ้นมาใหม่โดยใช้ รีโมตคอนโทรลแบบอินฟราเรด หรือปุ่มปิดเปิดบนตัวทีวี
  • ถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก จากนั้นให้เสียบกลับเข้าไปใหม่
  • ปิดทีวีลงไป และจากนั้นถอดอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ออกจากทีวี
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด
   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้อ้างอิงกับ: ฉันจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ (Firmware) / ซอฟต์แวร์ (Software) บน Android TV ของฉันได้อย่างไร?