หมายเลข ID หัวข้อ : 00205057 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2019

การค้นหาด้วยเสียง(Voice Search)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้
   

  ฟังก์ชัน การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) จะช่วยให้ท่านหาคอนเทนท์ที่ท่านกำลังหาอยู่ โดยการฟังคำค้นหาของท่าน (ที่พูดออกมา) เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชัน การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  ถ้าหากท่านกำลังใช้แอปนี้อยู่, ผลการค้นหาในแอปนั้นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวีของท่าน ด้านล่างเป็นตัวอย่างของแอปต่างๆที่ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) สามารถจะใช้งานได้

  • Google Play Store: ท่านสามารถค้นหาแอปต่าง ๆที่มีให้ใน Google Play Store ได้
  • Google Play Movies & TV ท่านสามารถค้นหาคอนเทนท์ต่าง ๆที่มีให้ใน Google Play Movies & TV ได้
  • YouTube™: ท่านสามารถค้นหาคอนเทนท์ที่มีอยู่ใน YouTube ได้
  • รายการทีวีที่ส่งออกอากาศ (TV broadcasts): รายการโปรแกรมทีวีที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาของท่านจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวีของท่าน

  หมายเหตุ: ถ้าหากแอปที่ท่านใช้อยู่ไม่รองรับฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) ผลการค้นหาจากคอนเทนท์ของ YouTube จะแสดงขึ้นมา

   

  วิธีการใช้ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search)

  1. กดที่ปุ่ม  (MIC) หรือปุ่ม  (The Google Assistant) ในรีโมทคอนโทรลของทีวี, ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีของท่าน
  2. พูดสิ่งที่ท่านต้องการค้นหา เช่นชื่อของภาพยนตร์ เข้าไปที่ไมโครโฟนที่ด้านบนของตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี

  หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องรุ่นของท่านรองรับ eARC, และมีการเปิดโหมด eARC ไว้, ท่านจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับเพื่อที่จะให้สามารถใช้ฟีเจอร์การตอบสนองต่อคำพูดได้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings และกดที่ปุ่ม Enter 
  3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Display & Sound, และกดที่ปุ่ม Enter 
  4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Audio output, และกดที่ปุ่ม Enter 
  5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ eARC mode, และกดที่ปุ่ม Enter 
  6. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Off, และกดที่ปุ่ม Enter