หมายเลข ID หัวข้อ : 00197368 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/12/2019

การแก้ปัญหา (Android TV™): วิธีการตรวจเช็คดูว่า ต้นเหตุของปัญหาอยู่ในแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาหรือไม่ และวิธีการแก้ไข

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  ถ้าหาก BRAVIA TV ทำงานไม่อย่างถูกต้อง มีความเป็นไปได้ที่แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาจะส่งผลกระทบต่อการทำงานนี้ เริ่มการทำงานของทีวี ในโหมดปลอดภัย (safe mode) และตรวจเช็คดูว่าอาการนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ ในขณะที่ปิดการทำงานของแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมา
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในโหมดปลอดภัย และวิธีการทำงานในโหมดปลอดภัย ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
  จะทำการเปิด/ปิด โหมดปลอดภัยได้อย่างไร ?

  ถ้าหากท่านสามารถจะเปิดการทำงานของทีวีในโหมดปลอดภัยได้ และตรวจสอบดูว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาส่งผลกระทบต่อการทำงานของทีวีหรือไม่ ให้ลองทำดังต่อไปนี้

  1. กรุณาทำการอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play Store
  2. ทำการ Clear data โดยการทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ AppsSee all app — แอปพลิเคชันที่มีปัญหา (Android™ 9)
    • เลือกที่ Apps — แอปพลิเคชันที่มีปัญหาในหมวดของ System app หรือ Running app+ (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   4. เลือกที่ Clear data จากนั้น OK
  3. ตรวจสอบกับรายการหน้าเว็บ หรือที่อยู่อีเมล์ ที่แสดงในFULL DESCRIPTION ของแต่ละแอปพลิเคชัน
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ Google Play Store
    สำหรับ Android 8.0 หรือที่ใหม่กว่า ให้เลือกที่  Apps จากนั้นเลือกที่ Google Play Store (Play Store)
   3. เลือกที่ My Apps
   4. เลือกแอปพลิเคชันนั้น จากนั้นFULL DESCRIPTION
  4. พิจารณาการยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันนั้น

  หมายเหตุ: การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง: การแก้ปัญหา (Android TV): อะไรเป็นข้อดีของการรีสตาร์ททีวี และการอัปเดตซอฟต์แวร์? / ปัญหาของเสียงและหน้าจอ