หมายเลข ID หัวข้อ : 00197368 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

การแก้ปัญหา(Android TV™): วิธีการตรวจเช็คดูว่า ต้นเหตุของปัญหาอยู่ในแอปปลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาหรือไม่ และวิธีการแก้ไข

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  ถ้าหาก BRAVIA TV ทำงานไม่อย่างถูกต้อง, มีความเป็นไปได้ที่แอปปลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาจะส่งผลกระทบต่อการทำงานี้. เริ่มการทำงานของทีวี ในโหมดปลอดภัย (safe mode) และตรวจเช็คดูว่าอาการนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ ในขณะที่ปิดการทำงานของแอปปลิเคชันที่ดาวน์โหลดมา.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในโหมดปลอดภัย และวิธีการทำงานในโหมดปลอดภัย, ให้อ้ิางอิงกับต่อไปนี้.
  จะทำการเปิด/ปิด โหมดปลอดภัยได้อย่างไร ?

  ถ้าหากท่านสามารถจะเปิดการทำงานของทีวีในโหมดปลอดภัยได้ และตรวจสอบดูว่าแอปปลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาส่งผลกระทบต่อการทำงานของทีวีหรือไม่ ให้ลองทำดังต่อไปนี้.

  1. กรุณาทำการอัปเดตแอปปลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play Store.
  2. ทำการ Clear data โดยการทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่  Settings.
   3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV .
   4. เลือกแอปพลิเคชันที่มีปัญหาในกลุ่มของ System app หรือ Running app.
   5. เลือกที่ Clear data จากนั้น OK.
  3. ตรวจสอบกับรายการหน้าเว็บ หรือที่อยู่อีเมล์ ที่แสดงในFULL DESCRIPTION ของแต่ละแอปปลิเคชัน.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. สำหรับ Android™ 8.0, เลือกที่ Apps.
   3. เลือกที่ Google Play Store.
   4. เลือกที่ My Apps.
   5. เลือกแอปปลิเคชันนั้น จากนั้นFULL DESCRIPTION.
  4. พิจารณาการยกเลิกการติดตั้งแอปปลิเคชันนั้น.

  หมายเหตุ: การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง: การแก้ปัญหา(Android TV): อะไรเป็นข้อดีของการรีสตาร์ททีวี และการอัปเดตซอฟต์แวร์ ? / ปัญหาของเสียงและหน้าจอ