หมายเลข ID หัวข้อ : 00187376 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/09/2018

การเชื่อมต่อ Bluetooth: คำถามที่พบบ่อย สำหรับ Sony Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โลโก้ Bluetooth

หน้านี้จะเป็นการแนะนำคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bluetooth สำหรับ Sony Android TV. คลิกที่ ตัวไอคอน/หัวข้อ
คลิกที่ตัวไอคอน/หัวข้อ เพื่อดูหัวข้อความช่วยเหลือ.

รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ
ข้อมูล/ปัญหา
เบื้องต้น
การเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ Audio
รูปภาพประกอบ
การเชื่อมต่อกับ
Touchpad Remote /
Voice Remote
เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ตัวอื่น

 


รูปภาพประกอบ

ข้อมูล/ปัญหา เบื้องต้น

 


รูปภาพประกอบ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Audio

 


รูปภาพประกอบ

การเชื่อมต่อกับTouchpad Remote / Voice Remote

วิธีการ

การแก้ปัญหา

 


เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวอื่น