หมายเลข ID หัวข้อ : 00197355 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

Network Services / Apps: ข่่าวและประเด็นต่าง ๆ (Netflix, Amazon Video, YouTube, ฯลฯ.)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สรุป:
Network Services / Apps: ข่่าวและประเด็นต่าง ๆ (Netflix, Amazon Video, YouTube, ฯลฯ.) 

คำถาม :
Network Services / Apps: ประกาศ, ประเด็น, และข้อมูลในการบำรุงรักษา
YouTube / Amazon / Netflix / Spotify

คำตอบ:
การบริการอาจจะไม่มีให้(เช่นไม่สามารถดูวิดีโอหรือล็อกอินเข้าไปได้) เนื่องจากการบำรุงรักษาของระบบจากผู้ให้บริการเครือข่ายนั้น ๆ . ในกรณีดังกล่าว , ให้อ้างอิงกับข้อมูลที่่จัดให้ในลิ้งค์ด้านล่าง และรอระยะหนึ่งก่อนที่จะลองทำการเชื่อมต่อใหม่.