หมายเลข ID หัวข้อ : 00194267 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

คำถามที่พบบ่อย สำหรับ Sony Android TV

  รูปภาพประกอบ

  หน้านี้จะเป็นการแนะนำ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ Sony Android TV.


  คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดู หัวข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ .

  รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
  อัปเดต เครือข่าย/ อินเทอร์เน็ต บรอดคาสท์ รีโมทคอนโทรล
  รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
  เพาเวอร์ Picture & Screen ความสามารถในการเชื่อมต่อ(Bluetooth / USB HDD / HDMI ฯลฯ.) อื่นๆ

   


  รูปภาพประกอบ อัปเดต

  ข้อมูลพื้นฐาน

   

  การแก้ปัญหา


  รูปภาพประกอบ เครือข่าย/ อินเทอร์เน็ต

  ข้อมูลพื้นฐาน

   

  ปัญหาคอนเทนท์ของอินเทอร์เน็ต

   

  การแชร์หน้าจอ/คอนเทนท์ จากอุปกรณ์โมบาย


  รูปภาพประกอบบรอดคาสท์


  รูปภาพประกอบรีโมทคอนโทรล


   รูปภาพประกอบเพาเวอร์


  รูปภาพประกอบPicture & Screen


  รูปภาพประกอบความสามารถในการเชื่อมต่อ(Bluetooth / HDMI / USB ฯลฯ.)

  Bluetooth

  อุปกรณ์ออดิโอ/วิดีโอ

  อุปกรณ์ USB , เมาส์/คีย์บอร์ด, PC


  รูปภาพประกอบอื่นๆ