หมายเลข ID หัวข้อ : 00194285 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2018

Android TV ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. ถ้าปัญหาด้านล่างเกิดขึ้น ขั้นแรกให้ลองขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้.
  • ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลไม่ทำงานหรือไม่แสดงหน้าจอ Home ขึ้นมา
  • เสียงมีการตัดหายเป็นประจำ
  • ทีวีเข้าสู่โหมดสาธิต
  • ผังรายการไม่มีแสดงออกมาหรือยังเป็นของเก่า
  • ไม่สามารถทำการบันทึกได้(*)
  • เรื่องที่บันทึกไว้มีการหายไปจากรายการชื่อเรื่อง (*)

   (*) ฟังก์ชั่นสำหรับบันทึกจะมีให้เฉพาะในบางรุ่นและบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น.
    
 2. ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข หลังจากที่ลองทำในขั้นตอนที่ 1, หรือมีปัญหาอื่นเกิดขึ้น :

  การรีเซ็ตเพาเวอร์ หรือ Factory Data Reset อาจจะช่วยแก้ปัญหาของท่านได้. ให้อ่านสิ่งต่อไปนี้และลองทำการรีเซ็ตทีวี.
  วิธีการทำการรีเซ็ต หรือ Factory Data Reset ใน Android TV


ตัวอย่างของปัญหาหลังการอัปเดต:

 • มีการรีบูตซ้ำ ๆ.
 • ทีวีไม่เปิดขึ้นมา.
 • ไฟ LED กะพริบ.
 • เกิดความผิดพลาดในเครือข่าย.
 • ช่องสัญญาณไม่มีการแสดงขึ้นมา.
 • HDD ภายนอกที่เชื่อมต่อเข้าไป ไม่ได้รับการรองรับ.
 • มีนอยส์รบกวนเกิดขึ้นในภาพที่บันทึกไว้ใน HDD ภายนอก.
 • ไม่มีเสียงหรือไม่มีภาพ.
 • รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน.
 • ทีวี หยุดค้าง.
 • มีการทำงานที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น หรือทีวีทำงานไม่เสถียร ฯลฯ.

 

 

ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้หลังทำการรีเซ็ค หรือ Factory Data Reset, อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว.