หมายเลข ID หัวข้อ : 00173669 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/06/2018

ไม่มีเสียงของ BRAVIA Android TV จาก Home Theater/เครื่องรับ AV.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ดำเนินการสี่ขั้นตอนต่อไปนี้และตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขในแต่ละขั้นตอนแล้วหรือไม่.

 1. หลังการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับระบบออดิโอของท่าน, เมื่อรับชมรายการทีวี หรืออินพุทจากแหล่งจ่ายสัญญาณใด ๆ , กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือกไปที่ [Speakers] → [Audio system]
 2. ทำการรีสตาร์ทระบบโฮมเธียเตอร์/เครื่องรับ AV.
  หลังการปิดระบบโฮมเธียเตอร์/เครื่องรับ AV, ให้เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และตรวจเช็คว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปแล้วหรือไม่.
 3. เชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อสาย HDMI จาก BRAVIA TV และ Sound Bar/เครื่องรับ AV.
  ตรวจเช็คดูว่าพอร์ตต่าง ๆ ที่มีป้าย ARC มีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยสาย HDMI. พอร์ต HDMI ที่มีป้าย ARC กำกับในทั้งของ BRAVIA TV และระบบ Home Theater /เครื่องรับ AV.
 4. ดำเนินการรีสตาร์ทเพาเวอร์(รีเซ็ต) ในเครื่อง BRAVIA TV, เครื่องซาวด์บาร์ และเครื่องรับ AV.

  ข้อสำคัญ: ก่อนดำเนินการรีสตาร์ทเพาเวอร์(รีเซ็ต), ให้ตรวจเช็คดูตามคำแนะนำต่อไปนี้. เมื่อเชื่อมต่อ USB Hard Disk (HDD)ภายนอก กับ BRAVIA TV, ให้ถอดสาย USB นั้นออกก่อนที่จะดำเนินการรีเซ็ต. ถ้าหากไฟแสดงสถานะการเข้าถึงของ USB HDDยังคงมีการกะพริบ, ห้ามทำการถอดสายออกจนกว่าการกะพริบนั้นจะหยุดลง.

  หลังการปิดระบบโฮมเธียเตอร์/เครื่องรับ AV, ให้ทำการรีสตาร์ท BRAVIA TV ใหม่โดยวิธีการใด ๆ ด้านล่าง.

  วิธีการรีสตาร์ท(รีเซ็ต) Android TV
  วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่.
   
 5. ตรวจเช็คดูว่าซอฟต์แวร์ระบบของ BRAVIA TV มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันที่สุดแล้วหรือไม่.

  ฉันจะทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ สำหรับ Android TV ของฉันได้อย่างไร?