หมายเลข ID หัวข้อ : 00188982 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

วิธีทำการรีเซ็ต หรือ Factory Data Reset ใน Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ไขปัญหานี้ใช้กับ Android TVs. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการรีเซ็ต BRAVIA TV อื่่นที่ไม่ใช่ Android TV, ให้อ้างอิงกับ  วิธีการทำการรีเซ็ต หรือ Factory Data Reset ในทีวี TV (ยกเว้น Android TV) .

การรีเซ็ตทีวี จะทำเพื่อคืนสภาวะเริ่่มต้นให้กับทีวี ในกรณีที่ทีวี นั้นทำงานไม่เป็นปกติ. มีวิธีการรีเซ็ตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้, ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในขั้นตอน ขึ้นอยู่กับสถานะของทีวีนั้น ๆ . ตามอาการของทีวี ของท่าน, ให้เลือกวิธีการรีเซ็ตที่เหมาะสม :

 1. ขั้นตอนที่ 1 (Power Reset):
  ถ้าหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น กับการใช้งานทีวี ขั้นแรกให้ทำการ Power Reset ตามด้านล่างนี้ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่.

  วิธีการรีสตาร์ท(รีเซ็ต) Android TV

 2. ขั้นตอนที่ 2 (Factory Data Reset):
  ถ้าหากปัญหาไม่ดีขึ้นโดยการ Power Reset ในขั้นตอนที่ 1, ให้ลองทำ Factory Data Reset.

  ข้อสำคัญ: ให้ระมัดระวัง ในกรณีที่ท่านทำการรีเซ็ต ข้อมูลทั้งหมดของทีวี และการตั้งค่าต่าง ๆ (Wi-Fi และข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย , บัญชีผู้ใช้งาน Google และข้อมูลการล็อคอิน , Google Play และแอปปลิเคชันอื่น ๆ ที่ติดตั้งไว้, ฯลฯ.) จะถูกลบหายไป และทีวีจะกลับไปสถานะเหมือนกับตอนที่ซื้อมาครั้งแรก.

  วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน