หมายเลข ID หัวข้อ : 00188982 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

วิธีการทำการรีเซ็ต หรือ Factory Data Reset ใน Android TV

  ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ไขปัญหานี้ได้ใช้กับ Android TV สำหรับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการรีเซ็ต BRAVIA TV ที่นอกเหนือจาก Android TV ให้อ้างอิงกับ วิธีดำเนินการรีเซ็ต หรือ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน ในทีวี (ยกเว้น Android TV)

  การรีเซ็ตทีวี เป็นการดำเนินการเพื่อคืนสถานะของทีวี เมื่อทีวีนั้นทำงานไม่ปกติ มีวิธีการรีเซ็ตต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในขั้นตอน ขึ้นอยู่กับสถานะของทีวีนั้นๆ ให้เลือกวิธีการรีเซ็ตที่เหมาะสม ตามอาการของทีวีของท่าน:

  1. ขั้นตอนที่ 1 (Power Reset):
   ถ้ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับการทำงานของทีวี ขั้นแรกให้ทำการรีเซ็ตเพาเวอร์ (Power Reset)ตามด้านล่างนี้ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขให้หรือไม่

   จะทำการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV ได้อย่างไร?

  2. ขั้นตอนที่ 2 การรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset):
   ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจากการรีเซ็ตเพาเวอร์ (Power Reset) ของขั้นตอนที่ 1 ให้ลองทำการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset)

   ข้อสำคัญ: ให้ระมัดระวัง ในกรณีที่ท่านทำการรีเซ็ต ข้อมูลทั้งหมดของทีวี และการตั้งค่าต่างๆ (Wi-Fi และข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย บัญชีผู้ใช้งาน Google และข้อมูลการล็อคอิน Google Play และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้ ฯลฯ) จะถูกลบหายไป และทีวีจะกลับไปเป็นสถานะเหมือนกับตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

   วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน