หมายเลข ID หัวข้อ : 00163187 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของรีโมทของฉันสั้น หรือแบตเตอรี่หมดลงไปเร็วเกินไป

  อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง ขึ้นอยู่กับว่าใช้งานตัวรีโมทคอนโทลบ่อยเท่าใด
  อายุของแบตเตอรี่อาจจะสั้นลงได้ ถ้าหากท่านใช้งานต่อไปนี้บ่อย ๆด้วย

  • การใช้งานในหน้าจอ HOME และ/หรือ Apps
  • การใช้ Touchpad
  • การใช้ไมโครโฟน(การจดจำเสียง)
  • การสั่งงานกล่องเซ็ตทอป

   หมายเหตุ: ปุ่มหรือฟีเจอร์นี้อาจจะไม่มีให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน.

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีของท่าน, Sony จะจัดแบตเตอรี่แมงกานีส ให้ท่านใช้ได้ในทันทีหลังการติดตั้งทีวีของท่าน.
  ถ้าหากท่านต้องให้แบตเตอรีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น, แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์. แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ จะใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่แบบแมงกานีส. (แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ ไม่สามารถจะใช้ได้.)

  หมายเหตุ: เมื่อแบตเตอรี่ลดต่ำลง , ปุ่มหรือเคอร์เซอร์ต่าง ๆ อาจจะไม่ตอบสนองอย่างถูกต้อง. ไฟแสดง Battery จะมีใน Android™ 6.0 หรือที่ใหม่กว่า ท่านสามารถตรวจเช็คดูระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของตัวรีโมทในหน้าจอทีวีได้ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้. ถ้าหากระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่มีอยู่ต่ำ, แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยก้อนใหม่.

  วิธีการตรวจเช็คระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่Bluetooth settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES .
  4. เลือกที่ Device list.
  5. เลือกรีโมทคอนโทรลของท่าน (ตัวอย่างเช่น: SONY TV RC MIC 001)

  เกี่ยวกับ ตัวแสดงสถานะของ Battery

  • ตัวแสดงสถานะของ Battery จะเป็นค่าโดยประมาณ ไม่ได้เป็นค่าที่แม่่นยำ.
   ค่าของ Battery อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งที่ท่านตรวจเช็ค.  
  • ขึ้นอยู่กับตัวรีโมทคอนโทรลนั้น, การแสดงของตัวแสดงสถานะ Battery อาจจะใช้เวลาประมาณ 10 วินาที. ถ้าหาก มีการแสดงเป็น 100% ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะไม่ได้เป็นอันใหม่, กรุณารอจนกระทั่งค่าที่แท้จริงแสดงออกมา.
  • ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นั้น ๆ , ค่าที่ตัวรีโมทจะไม่ทำงานจะมีค่าแปรเปลี่ยนไปได้
   ตัวอย่าง: ตัวรีโมทอาจจะไม่ทำงานที่ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่ 50% กีบแบตเตอรี่บางอัน ในขณะที่ 40% สำหรับแบตเตอรี่อันอื่น.
  • ไฟแสดง Battery จะมีเฉพาะในรีโมทคอนโทรลแบบ Bluetooth เช่น รีโมทคอนโทรลแบบ Touchpad และรีโมทคอนโทรลแบบ Voice
  • ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถจะใช้ได้เมื่อตัวรีโมทไม่ทำงาน.