หมายเลข ID หัวข้อ : 00188477 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/02/2019

วิธีการลดการล่าช้าของอินพุท(input lag)สำหรับ HDR Game.

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เมื่อท่านเล่นวิดีโอเกม HDR และใช้อินพุท HDMI ในทีวีของท่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกอินพุท HDMI ที่ถูกต้องในทีวีของท่าน. จากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้านล่าง ขึ้นอยู่กับชนิดของทีวีที่ท่านมีอยู่.
  หมายเหตุ: ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนนี้ ตรวจสอบให้มั่นใจว่า Android TV นั้นมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งไว้แล้ว.

  สำหรับ Android TV ที่ออกหลังปี 2016 ยกเว้น W8xxD/ W9xxD/ X93xxD_X94xxD/ X85xxD/S85xxD ซีรีย์:
  ให้เปิดโหมด Game ใน Android TV ของท่านไว้.

  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Picture หรือ Picture adjustments.
  3. เลือกที่ Game ใน Picture mode.

  สำหรับ Android TV ที่ออกจำหน่ายในปี 2015 และ W8xxD/ W9xxD/ X93xxD_X94xxD/ X85xxD/S85xxD ซีรีย์:
  ให้ปิด Motionflow ใน Android TV ของท่านไว้.

  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Picture หรือ Picture adjustments.
  3. เลือกที่ Advanced settings.
  4. ใน Motion, เลือกที่ Motionflow.
  5. เลือกที่ Off.