หมายเลข ID หัวข้อ : 00224265 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

ปุ่มสีต่าง ๆ บนตัวรีโมทที่จัดมาให้กับ Android TV มีไว้เพื่อจุดประสงค์อะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตัวรีโมทที่จัดมาให้กับเครื่อง Android TV มีปุ่มสีจำนวนสี่ปุ่ม

ปุ่มสีต่าง ๆ

ท่านสามารถใช้ปุ่มเหล่านี้ได้ เฉพาะในบางเมนูหรือในบางแอปเท่านั้น ถ้าหากท่านใช้ฟังก์ชันเหล่านี้, เมนูหรือแอปนั้นจะให้ข้อมูลว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างที่สอดคล้องกับปุ่มนั้น ปุ่มสีต่าง ๆ นี้ไม่สามารถกำหนดเองตามต้องการได้ 

กดที่ปุ่มสีที่ตรงกับฟังก์ชันที่ท่านต้องการจะใช้

หมายเหตุ: รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างของวิธีใช้ปุ่มสีต่าง ๆในเมนู Guide

คำแนะนำในการใช้ฟังก์ชันสี