หมายเลข ID หัวข้อ : 00145470 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/10/2019

ไฟ LED หรือปุ่มของหน้าจอจะติดสว่างขึ้น หรือกระพริบในสีที่แตกต่างออกไป

ไฟที่ปุ่มของหน้าจอมีความหมายแสดงถึงอะไรบ้าง ?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจสอบดู Applicable Products ที่อยู่ทางด้านล่างของหัวข้อนี้

  ตารางด้านล่างประกอบด้วยภาพรวมของความหมายของสีต่างๆ ที่แตกต่างกัน

  ไฟ LED

  ไฟ LED จะสว่างขึ้นมาหรือกะพริบตามการใช้งานตัวรีโมทคอนโทรล และติดสว่างในสีที่แตกต่างกันตามสถานะของทีวี
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่นของทีวี การมีของฟังก์ชันและไฟ LED ที่เกี่ยวข้องอาจจะแตกต่างกันได้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) (คู่มือในเว็บ)

  สีที่แสดง

  ภาพที่แสดง

  กะพริบ
  หรือ  
  ติดสว่าง

  สถานะของทีวี

  สีขาว

  รูปภาพ ไฟ LED สีขาว

  กะพริบ

  ทีวีเปิดขึ้นมา
  กำลังอยู่ในขั้นตอนการอัปเดตซอฟต์แวร์
  ทีวีรับสายโทรศัพท์ที่เรียกเข้า

  ติดสว่าง

  ทีวีอยู่ในโหมด Picture off

  สี น้ำเงิน-เขียว (Cyan)

   รูปภาพ ไฟ LED สีน้ำเงิน-เขียว (Cyan)

  กะพริบ

  เมื่อทีวี และอุปกรณ์มือถือจะมีการเชื่อมต่อกันแบบไร้สาย
  เมื่อทีวีตั้งไว้ที่โหมดสาธิต (Demo)

  สีเหลืองอำพัน

   รูปภาพ ไฟ LED สีเหลืองอำพัน

  ติดสว่าง

  ฟังก์ชันตั้งเวลา (Timer) ต่อไปนี้ถูกตั้งไว้:
  นาฬิกาตั้งเวลาเปิด (On Timer) นาฬิกาตั้งเวลาปิด (Sleep Timer) ตัวเตือน (Reminder) นาฬิกาตั้งเวลาบันทึก (REC Timer)

  สีแดง

   รูปภาพ ไฟ LED สีแดง

  ติดสว่าง

  ในระหว่างการบันทึกหรือทีวีอยู่ในโหมดหยุดพักชั่วคราว (Pause)

  กะพริบ

  อ้างอิงถึง: ไฟ LED สีแดง ใน Android TV™ กะพริบ

  สีเขียว

   รูปภาพ ไฟ LED สีเขียว

  ติดสว่าง

  เมื่อกล้องหรือไมโครโฟนในตัวทำงาน

  สีเหลือง

  ติดสว่าง

  เมื่อใช้ไมค์ในตัว และทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากไฟ LED ในทีวีของท่านติดสว่างหรือกะพริบในแบบที่แตกต่างออกไป อาจจะต้องของรับบริการตรวจซ่อมแล้ว ตรวจเช็คดูสีของไฟ LED และจำนวนครั้งที่ไฟนั้นกะพริบ แล้วติดต่อกับส่วนให้การสนับสนุน
  • ถ้าไฟ LED ติดสว่างเป็นสีขาวหรือสีเขียว และทีวีเปิดขึ้นมา แต่หน้าจอไม่มีอะไรแสดง ให้ลองทำดังต่อไปนี้:
   ลองถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก รอประมาณ 30 วินาที และเสียบปลั๊กกลับเข้าไป เพื่อดูว่ามีหน้าจอแสดงออกมาหรือไม่ ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อกับส่วนสนับสนุน

   

  ปุ่มของหน้าจอ (สำหรับ Android TV)

  ปุ่มของหน้าจอจะติดสว่างในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ อื่นๆ ได้รับการรองรับผ่านทางเครือข่ายในบ้าน เมื่อมีการตั้งเวลาบันทึก หรือตั้งเวลาเปิด เมื่ออยู่ระหว่างการบันทึก และอื่นๆ

   สีที่แสดง

   ภาพที่แสดง

   สถานะของทีวี

  สีขาว

   รูปภาพ ไฟ LED สีขาว

  เมื่อตั้งค่าโหมด Picture off

  สี น้ำเงิน-เขียว (Cyan)

  รูปภาพ ไฟ LED สีน้ำเงิน-เขียว (Cyan)

  เมื่ออุปกรณ์มือถือ (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทปเล็ต ฯลฯ) เชื่อมต่อเข้ากับ BRAVIA TV ภายในเครือข่ายในบ้านนั้น 

  สีเหลืองอำพัน

  รูปภาพไฟ LED สีเหลืองอำพัน

  เมื่อมีการตั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเวลา

  สีแดง

  รูปภาพไฟ LED สีแดง

  เมื่อการบันทึกเริ่มต้นขึ้น*

  *การมีของฟังก์ชันนี้จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่นเครื่องของทีวีนั้น

  ถ้าหากท่านต้องการจะปิดไฟนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  หมายเหตุ: เนื่องจากท่านจะไม่สามารถทราบถึงสถานะของทีวีได้อีกต่อไป จึงไม่แนะนำให้ทำในเรื่องนี้
  วิธีการปิดไฟด้านหน้าของทีวี