หมายเลข ID หัวข้อ : 00145470 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

ไฟ LED หรือปุ่มของหน้าจอจะติดสว่างขึ้น หรือกระพริบในสีที่แตกต่างออกไป.

ไฟที่ปุ่มของหน้าจอมีความหมายแสดงถึงอะไรบ้าง ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้จะใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจสอบดู Applicable Products ที่อยู่ทางด้านล่างของหัวข้อนี้.

ตารางด้านล่างประกอบด้วยภาพรวมของความหมายของสีต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน.

ไฟ LED

ไฟ LED จะสว่างขึ้นมาหรือกระพริบตามการใช้งานตัวรีโมทคอนโทรล และติดสว่างในสีที่แตกต่่างกันตามสถานะของทีวี.

สีที่แสดง

ภาพที่แสดง

กะพริบ
หรือ  
ติดสว่าง

สถานะของทีวี

สีขาว

รูปภาพประกอบ

กะพริบ

ทีวีเปิดขึ้นมา
กำลังอยู่ในขั้นตอนการอัปเดตซอฟต์แวร์
ทีวีกำลังรับสายเรียกเข้า*

ติดสว่าง

ทีวีอยู่ในโหมด Picture off

สี น้ำเงิน-เขียว (Cyan)

 รูปภาพประกอบ

กะพริบ

เมื่อทีวีและอุปกรณ์โมบายเชื่อมต่อกันทางระบบไร้สาย
เมื่อใช้แอปพลิเคชัน Video & TV SideView
เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสาธิต (Demo)

สีเหลืองอำพัน

 รูปภาพประกอบ

ติดสว่าง

ฟังก์ชันตั้งเวลา (Timer) ต่อไปนี้ถูกตั้งไว้:
On Timer, Sleep Timer, Reminder*, REC Timer*

สีแดง

 รูปภาพประกอบ

ติดสว่าง

ในระหว่างการบันทึกหรือทีวีอยู่ในโหมดหยุดพักชั่วคราว (pause)*

กะพริบ

อ้างอิงถึง : ไฟ LED สีแดง ใน Android TV กะพริบ

สีเขียว

 รูปภาพประกอบ

ติดสว่าง

เมื่อกล้องหรือไมโครโฟนในตัว ทำงาน*

*ฟังก์ชันนี้จะมีให้ใช้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่นของทีวีนั้น ๆ.

 

ปุ่มของหน้าจอ (สำหรับ Android TV)

ปุ่มของหน้าจอจะติดสว่างในหลายสถานะการณ์, เช่น เมื่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ อื่น ๆ ได้รับการรองรับผ่านทางเครือข่ายในบ้าน, เมื่อมีการตั้งเวลาบันทึก หรือตั้งเวลาเปิด, เมื่ออยู่ระหว่างการบันทึก และอื่น ๆ.

 สีที่แสดง

 ภาพที่แสดง

 สถานะของทีวี

สีขาว

 รูปภาพประกอบ

เมื่อตั้งค่าโหมด Picture off

สี น้ำเงิน-เขียว (Cyan)

รูปภาพประกอบ

เมื่ออุปกรณ์โมบาย (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทปเล็ต ฯลฯ) เชื่อมต่อเข้ากับ BRAVIA TV ภายในเครือข่ายในบ้านนั้น
เมื่อเปิดใช้งาน Video & TV SideView ภายในเครือข่ายในบ้าน

สีเหลืองอำพัน

รูปภาพประกอบ

เมื่อมีการตั้งฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเวลา

สีแดง

รูปภาพประกอบ

เมื่อการบันทึกเริ่มต้นขึ้น*

*ฟังก์ชันนี้จะมีให้ใช้งานได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่นของทีวีนั้น ๆ.

ถ้าหากท่านต้องการจะปิดไฟนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.
หมายเหตุ: เนื่องจากท่านจะไม่สามารถกำหนดสถานะของทีวีได้ จึงไม่แนะนำให้ใช้.
วิธีการปิดไฟที่ด้านหน้าของทีวี