หมายเลข ID หัวข้อ : 00145470 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2020

ไฟ LED หรือปุ่มของหน้าจอจะติดสว่างขึ้น หรือกระพริบในสีที่แตกต่างออกไป

ไฟที่ปุ่มของหน้าจอมีความหมายแสดงถึงอะไรบ้าง ?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  ตารางด้านล่างประกอบด้วยภาพรวมของความหมายของสีต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน

  ไฟ LED

  ไฟ LED จะสว่างขึ้นมาหรือกะพริบตามการใช้งานตัวรีโมทคอนโทรล และติดสว่างในสีที่แตกต่างกันตามสถานะของทีวี
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่นของทีวี การมีของฟังก์ชันและไฟ LED ที่เกี่ยวข้องอาจจะแตกต่างกันได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) (คู่มือในเว็บ)

  สีที่แสดง

  ภาพที่แสดง

  กะพริบ
  หรือ  
  ติดสว่าง

  สถานะของทีวี

  สีขาว

  รูปภาพ ไฟ LED สีขาว

  กะพริบ

  ทีวีเปิดขึ้นมา
  กำลังอยู่ในขั้นตอนการอัปเดตซอฟต์แวร์
  ทีวีรับสายโทรศัพท์ที่เรียกเข้า

  ติดสว่าง

  ทีวีอยู่ในโหมด Picture off

  สี น้ำเงิน-เขียว (Cyan)

   รูปภาพ ไฟ LED สีน้ำเงิน-เขียว (Cyan)

  กะพริบ

  เมื่อทีวี และอุปกรณ์มือถือจะมีการเชื่อมต่อกันแบบไร้สาย
  เมื่อทีวีตั้งไว้ที่โหมดสาธิต (Demo)

  สีเหลืองอำพัน

   รูปภาพไฟ LED สีเหลืองอำพัน

  ติดสว่าง

  ฟังก์ชันตั้งเวลา (Timer) ต่อไปนี้ถูกตั้งไว้:
  นาฬิกาตั้งเวลาเปิด (On Timer) นาฬิกาตั้งเวลาปิด (Sleep Timer) ตัวเตือน (Reminder) นาฬิกาตั้งเวลาบันทึก (REC Timer)

  สีแดง

   รูปภาพไฟ LED สีแดง

  ติดสว่าง

  ในระหว่างการบันทึกหรือทีวีอยู่ในโหมดหยุดพักชั่วคราว (Pause)

  กะพริบ

  อ้างอิงถึง: ไฟ LED สีแดง ใน Android TV™ กะพริบ

  สีเขียว

   รูปภาพ ไฟ LED สีเขียว

  ติดสว่าง

  เมื่อกล้องหรือไมโครโฟนในตัวทำงาน

  สีเหลือง

  ติดสว่าง

  เมื่อใช้ไมค์ในตัว และทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากไฟ LED ในทีวีของท่านติดสว่างหรือกะพริบในแบบที่แตกต่างออกไป อาจจะต้องของรับบริการตรวจซ่อมแล้ว ตรวจเช็คดูสีของไฟ LED และจำนวนครั้งที่ไฟนั้นกะพริบ แล้วติดต่อกับส่วนให้การสนับสนุน
  • ถ้าไฟ LED ติดสว่างเป็นสีขาวหรือสีเขียว และทีวีเปิดขึ้นมา แต่หน้าจอไม่มีอะไรแสดง ให้ลองทำดังต่อไปนี้:
   ลองถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก รอประมาณ 30 วินาที และเสียบปลั๊กกลับเข้าไป เพื่อดูว่ามีหน้าจอแสดงออกมาหรือไม่ ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อกับส่วนสนับสนุน

   

  ปุ่มของหน้าจอ (สำหรับ Android TV)

  ปุ่มของหน้าจอจะติดสว่างในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ อื่น ๆ ได้รับการรองรับผ่านทางเครือข่ายในบ้าน เมื่อมีการตั้งเวลาบันทึก หรือตั้งเวลาเปิด เมื่ออยู่ระหว่างการบันทึก และอื่น ๆ

   สีที่แสดง

   ภาพที่แสดง

   สถานะของทีวี

  สีขาว

   รูปภาพ ไฟ LED สีขาว

  เมื่อตั้งค่าโหมด Picture off

  สี น้ำเงิน-เขียว (Cyan)

  รูปภาพ ไฟ LED สีน้ำเงิน-เขียว (Cyan)

  เมื่ออุปกรณ์มือถือ (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ) เชื่อมต่อเข้ากับ BRAVIA TV ภายในเครือข่ายในบ้านนั้น 

  สีเหลืองอำพัน

  รูปภาพไฟ LED สีเหลืองอำพัน

  เมื่อมีการตั้งฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเวลา

  สีแดง

  รูปภาพไฟ LED สีแดง

  เมื่อการบันทึกเริ่มต้นขึ้น*

  *การมีของฟังก์ชันนี้จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่นเครื่องของทีวีนั้น

  ถ้าหากท่านต้องการจะปิดไฟนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  หมายเหตุ: เนื่องจากท่านจะไม่สามารถทราบถึงสถานะของทีวีได้อีกต่อไป จึงไม่แนะนำให้ทำในเรื่องนี้
  วิธีการปิดไฟด้านหน้าของทีวี