หมายเลข ID หัวข้อ : 00136392 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/11/2019

วิธีการตั้งค่ารหัส PIN / วิธีการยกเลิกรหัส PIN ที่ท่านจำไม่ได้แล้ว

ฉันใส่รหัส PIN เข้าไป, แต่เครื่องไม่ยอมรับ

  ท่านสามารถตั้งรหัส PIN เพื่อใช้งานได้ วิธีการตั้งค่า/รีเซ็ตรหัส PIN จะแตกต่างกันไปในแต่ละฟีเจอร์

  ควบคุมระดับสิทธิการเล่น (การออกอากาศ)

  กำหนดการตั้งค่าของ ควบคุมระดับสิทธิการเล่น สำหรับการส่งออกอากาศ
  ถ้าต้องการตั้ง ควบคุมระดับสิทธิการเล่น (การออกอากาศ)กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ Watching TVParental lock (Broadcast) PIN Code
   หรือ
   เลือกที่ Parental lock (Broadcast)PIN Code
  4. ตั้งค่ารหัส PIN ของท่านที่ต้องการจำนวน 4 หลัก.

  ถ้าหากท่านจำรหัส PIN ของท่านไม่ได้ ให้ป้อนค่า PIN หลักสำหรับทีวีของท่านเข้าไป
  หมายเหตุ: ติดต่อกับ Sony Customer Support เพื่อตรวจสอบรหัส PIN หลักนี้

  ควบคุมระดับสิทธิการเล่น (ช่องทางสตรีมมิ่ง)

  กำหนดการตั้งค่าล็อกสำหรับผู้ดูแลของช่องสัญญาณที่เป็นการสตรีมมิ่ง จะมีให้เฉพาะเมื่อทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และติดตั้งแอปเฉพาะไว้เท่านั้น
  ถ้าต้องการตั้ง ควบคุมระดับสิทธิการเล่น (ช่องทางสตรีมมิ่ง), กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ Watching TVParental lock (Streaming channels)
   หรือ
   เลือกที่ Parental lock (Streaming channels)
  4. ตั้งค่ารหัส PIN ของท่านที่ต้องการจำนวน 4 หลัก

  ถ้าหากท่านลืมรหัส PIN ให้ทำ Factory data reset กับทีวีของท่าน ถ้าหากท่านต้องใส่รหัส PIN เมื่อดำเนินการ Factory data resetให้ป้อนรหัส PIN หลักสำหรับทีวีของท่านเข้าไป

  หมายเหตุ:

  Restricted Profile

  จำกัดการเข้าถึงแอปและคอนเทนท์ต่างๆ
  ถ้าต้องการตั้ง Restricted Profileกรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ถ้าเป็นการตั้งค่า PIN อันแรกของท่าน
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ Settings
   3. เลือกที่ Security & restrictions ในกลุ่มของ Personal
   4. เลือกที่ Restricted profile หรือ Create restricted profile
   5. ตั้งค่า PIN ตัวใหม่
   6. ใส่ PIN ตัวใหม่อีกครั้ง
   7. ถ้ามีแอปพลิเคชันที่ท่านต้องการจะตั้งไว้ให้ยกเว้น ให้เลือกแอปพลิเคชันนั้นและตั้งค่าให้ไปเป็น Allowed
   8. กดที่ปุ่ม BACK เพื่อกลับไปที่เดิม และเลือกที่ Enter restricted profile
    
  • ถ้าหากท่านได้ตั้งค่า PIN ไว้แล้ว
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ Settings
   3. เลือกที่ Security & restrictions ในกลุ่มของ Personal
   4. เลือกที่ Enter restricted profile

  รหัส PIN ของท่านต้องใช้ในการทำสิ่งต่อไปนี้

  • ออกจากโหมด Restricted profile
  • ลบข้อมูลออกจากโปรไฟล์ของท่านในระหว่างที่ไม่อยู่ในโหมด Restricted profile

  ถ้าหากท่านจำรหัส PIN ไม่ได้ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้