หมายเลข ID หัวข้อ : 00187441 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

ไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ใด ๆกับ Android TV™ ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ของท่านได้ ให้ลองทำดังต่อไปนี้.

 1. ตรวจเช็คดูดังต่อไปนี้ตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่.

  Voice Remote Control /Touchpad Remote Control
  ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:

  อุปกรณ์ออดิโอ(หูฟัง ลำโพง Bluetooth , และซาวด์บาร์(Sound Bar)

  Mouse/keyboard
  โดยปกติ, การทำงานจะไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติสำหรับคีย์บอร์ดและเมาส์แบบ Bluetooth ที่วางจำหน่ายโดยมีการระบุว่า “สำหรับ Android™”. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
  Android TV รองรับ เมาส์/คีย์บอร์ดแบบ USB หรือ Bluetooth ได้หรือไม่ ?

  อุปกรณ์โมบาย
  อุปกรณ์โมบาย(โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต) ไม่สามารถเชื่อมต่อทาง Bluetooth ได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์โมบาย, ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
  วิธีการเล่นคอนเทนท์ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์โมบายในหน้าจอทีวี.

 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth นั้นมีแบตเตอรี่เหลืออยู่อย่างเพียงพอ.
 3. สำหรับเครื่องรุ่น xxC เท่านั้น: เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สี่ตัวหรือมากกว่ากับทีวี , การเชื่อมต่อหรือการจับคู่อาจจะล้มเหลว.
  ปิดอุปกรณ์ Bluetooth ใด ๆ ที่ท่านไม่ได้ใช้งานไปก่อน , หรือยกเลิกการจับคู่โดยวิธีการอื่น และทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการใหม่อีกครั้ง.

 4. อุปกรณ์ Bluetooth นี้ใช้ความถี่ย่าน 2.4GHz , ดังนั้น ความเร็วในการติดต่อสื่อสารจึงอาจจะด้อยลงไปหรือมีการตัดขาดหายไปในบางครั้งเนื่องจากการรบกวนของ wireless LAN . ถ้าหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (เช่น เตาไมโครเวฟ หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน) วางอยู่ใกล้ ๆ อาจจะเกิดการรบกวนของคลื่นวิทยุได้ง่าย ๆ .

 5. ทีวี หรือ อุปกรณ์ อาจจะไม่ทำงานในชั้นวางที่เป็นโลหะ เนื่องจากการรบกวนของการติดต่อสื่อสารของคลื่นวิทยุ.

 6. รีเซ็ตทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่. สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับ: 
  วิธีการ รีเซ็ต Android TV

 7. ทำการตั้งค่า Bluetooth อีกครั้งและตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่.

 8. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล.
  1. เลือกที่  Settings.
  2. เลือกที่Bluetooth settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES .
  3. เลือกที่Bluetooth.
  4. เปลี่ยน Bluetooth จาก on ไปเป็น off
  5. ตั้งค่าBluetooth ไปเป็น on อีกครั้ง.
 9. ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่. สำหรับวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อ้างอิงกับ :
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.

 


*Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.