หมายเลข ID หัวข้อ : 00194136 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

Android TV รองรับคีย์บอร์ด และเมาส์ USB หรือ Bluetooth ได้หรือไม่ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถึงแม้จะไม่มีการรับประกันว่าอุปกรณ์ต่อพ่วง USB หรือ Bluetooth บางอันจะทำงานกับ Android TV ของเราได้, แต่มีแป้นพิมพ์และเมาส์บางตัวสามารถจะใช้ได้.
สำหรับรายละเอียดว่าอุปกรณ์ของท่านสามารถใช้ได้หรือไม่ กรุณาดูจากด้านล่าง:

  • คีย์บอร์ด และเมาส์ USB :
    โดยทั่วไป Android TV ของเราสามารถจะรองรับอุปกรณ์เสริมคีย์บอร์ดและเมาส์แบบ USB ส่วนใหญ่ได้. อย่างไรก็ตาม, อาจจะมีบางฟังก์ชันที่ไม่ทำงานตามจุดประสงค์เริ่มแรก.
    ตัวอย่างเช่น, ฟังก์ชันการคลิกซ้ายในเมาส์มาตรฐานจะทำงานได้ แต่การคลิกขวาหรือการใช้ล้อหมุนอาจจะไม่ทำงาน.
     
  • คีย์บอร์ด Bluetooth :
    คีย์บอร์ดบางอันได้มีการทดสอบอย่างเป็นทางการและยืนยันว่าทำงานได้กับ Sony. อย่างไรก็ตาม, อาจจะมีบางฟังก์ชันที่ไม่มีการรองรับ. กรุณาเข้าไปดูใน URL ด้านล่างสำหรับรายการของอุปกรณ์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว: