หมายเลข ID หัวข้อ : 00136725 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

คอนเทนท์ของวิดีโอของอุปกรณ์จัดเก็บ USB ไม่แสดงออกมาในแอปปลิเคชัน Video .

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ที่มีคอนเทนท์ไว้, แต่มีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมาในแอปพลิเคชัน Video.

ไม่มีรายการ
วิดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน ที่จะแสดงที่นี่.

 

อาจจะใช้เวลาในการที่คอนเทนท์จะแสดงออกมา. จะมีการแสดงออกมาในเวลาต่อมา.

 

หมายเหตุ:

  • เวลาในการโหลดจะขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง หรือจำนวนของคอนเทนท์ในอุปกรณ์จัดเก็บ USB นั้น. ตัวอย่างเช่น, ถ้าหากมีการจัดเก็บไฟล์ไว้ 10 ถึง 1,000 ไฟล์, จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที ถึง 1 นาทีครึ่ง.
  • ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง หน้าจออาจจะมีการอัปเดตซ้ำ ๆกันจนกระทั่งมีการโหลดคอนเทนท์ขึ้นมาเสร็จ.