หมายเลข ID หัวข้อ : 00198763 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

สายต่อขยายแบบใดบ้างที่ฉันต้องใช้เชื่อมต่อกับ Android TV ของฉัน?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: ทีวีบางรุ่นที่ออกในปี 2016, จะมาพร้อมกับสายต่อขยายแบบอนาล็อกหนึ่งเส้น อันดับแรก, ตรวจเช็คดูว่ามีสายต่อขยายแบบอนาล็อกที่จัดมาให้พร้อมกับทีวีของท่านหรือไม่

 • ตัวเชื่อมต่อ A/V จะต้องเข้ากับมาตรฐาน(รายละเอียดสเปคการเดินสาย) ของการเชื่อมต่อกับ VIDEO IN ใน BRAVIA™ TV ของท่าน
 • ถึงแม้ว่าสายนั้นจะดูเหมือนกันดังรูป แต่มาตรฐานอาจจะต่างกัน
 • ถ้าหากท่านใช้สายแบบที่ต่างกัน ภาพและเสียงอาจจะออกมาไม่ถูกต้อง
 • เลือกสายกับฟังก์ชัน 1-4 เรียงตามผังที่แสดงเหล่านั้น

ผังการเชื่อมต่อและผังแสดงรายละเอียดของตัวเชื่อมต่อ

 1. สายต่อขยายแบบอนาล็อก(จัดมาให้พร้อมกับทีวีบางรุ่นที่ออกในปี 2016)
 2. ตัวเชื่อมต่อสำหรับ VIDEO IN ในทีวี
 3. สาย RCA (ไม่่ได้จัดมาให้)
 4. Android TV™
 5. เครื่องเล่น VCR/Video game/ DVD / Camcorder, ฯลฯ

หมายเหตุ: 

 • สายต่อขยายที่มีส่วนของตัวเชื่อมต่อที่จัดเรียงตามลำดับจากแบบดีสุดถึงแบบธรรมดา
  ตัวเลขต่อไปนี้จะตรงตามตัวเลขในรูปภาพ B.
  1. Audio Left (L)
  2. Video
  3. Ground
  4. Audio Right (R)
 • ปลั๊กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม.
 • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับ การเชื่อมต่อทีวี ในคู่มืออ้างอิงของทีวีนี้