หมายเลข ID หัวข้อ : 00120512 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

ไฟ LED สีแดงใน Android TV กะพริบ. มีอะไรผิดปกติหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาลองทำการปิดเพาเวอร์และเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยใช้รีโมทอินฟราเรด หรือปุ่มสวิทช์หลัก. นอกจากนี้, ให้ลองทำการถอดปลั๊กสายไฟเพาเวอร์ (สายไฟหลัก) ออก จากนั้นให้เสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่.

ถ้าหากไฟ LED สีแดงหยุดกะพริบ แสดงว่าไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใด.

หมายเหตุ: เพื่อที่จะใช้ทีวีในสภาวะที่มีความเสถียรมากขึ้น ให้ตรวจเช็คดูว่า ทีวี นั้นมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้ว. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้อ้างอิงกับ: ฉันจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ ใน Android TV ของฉันได้อย่างไร?


ถ้าหากไฟ LED สีแดงยังมีการกะพริบต่อเนื่อง กรุณาติดต่อกับคอลล์เซ็นเตอร์ของ โซนี่.