หมายเลข ID หัวข้อ : 00187709 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2019

ฉันจะทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์ (Firmware) / ซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับ Android TV™ ของฉันได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อการใช้ประโยชน์จาก Sony Android TV ของท่านให้ได้มากที่สุด ท่านควรจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ (Firmware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่เป็นล่าสุดจาก Sony และ Google ให้กับเครื่องอยู่เสมอ อัปเดตสำหรับทีวีของท่านจะมีฟีเจอร์และแอปพลิเคชันหลัก ๆให้ พร้อมกับการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงฟีเจอร์ต่าง ๆ.
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีต่าง ๆของการอัปเดตซอตฟ์แวร์

ข้อสำคัญ: ทีวีของท่านจะต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายก็ได้ เพื่อที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ หรือ ท่านจะสามารถทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตนี้ไปให้กับตัวแฟลชไดร์ฟ USB , และติดตั้งตัวอัปเดตนี้ให้กับทีวี จาก USB (ดูที่ส่วนที่ 3 ของหัวข้อนี้)

 1. การตรวจเช็คว่ามีตัวอัปเดตให้กับทีวีของท่านหรือไม่
 2. การดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัปเดตผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง
 3. การอัปเดตโดยใช้แฟลชไดร์ฟแบบ USB

1. การตรวจเช็คว่ามีตัวอัปเดตให้กับทีวีของท่านหรือไม่

เพื่อที่จะรับตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการตั้งค่าของAutomatically check for update หรือ Automatic software download จากทีวีของท่านมีการปรับไว้เป็น ONแล้ว

 • สำหรับ A9G, Z9G, X95G, X85G (55/65/75/85), A9F, Z9F ซีรีส์
  ถ้าหากการตั้งค่าของ การตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบโดยอัตโนมัติ ไว้เป็น ON ทีวีจะทำการตรวจเช็คดูว่ามีซอฟต์แวร์ตัวใหม่ให้ดาวน์โหลดหรือไม่ เมื่อทีวีเปิดขึ้นมา หรือเมื่อทีวีนั้นเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV
  ถ้าหากการตั้งค่าของ Automatic software download มีการปรับไว้ที่ ON, ทีวีจะเริ่มทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตโดยอัตโนมัติในระหว่างที่อยู่ในโหมดแสตนด์บาย

ถ้าต้องการจะตรวจเช็คดูว่าการตั้งค่าของ Automatically check for update หรือ Automatic software download มีการปรับไว้ที่ ONหรือOFF, ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน
 2. เลือกที่ Help.
  สำหรับ Android™ 8.0, เลือกที่ Apps, จากนั้นเลือกที่ Help.
  หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดงหน้าจอ Help ได้ โดยการกดที่ปุ่มHELP บนตัวรีโมทคอนโทรล
 3. เลือกที่ System software update
  หมายเหตุ: รูปภาพประกอบการอธิบายด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของทีวีที่เป็น Android 6.0 หรือที่ใหม่กว่า

  รูปภาพของหน้าจอ Help
   
 4. ตรวจเช็คดูว่าการตั้งค่าของ Automatically check for update หรือ Automatic software download มีการตั้งไว้ที่ ON

หมายเหตุ: ถ้าหากการตั้งค่าของ Automatically check for update หรือ Automatic software download มีการปรับไว้เป็น OFF, ให้ตรวจเช็คดูด้วยตนเองว่ามีตัวอัปเดตให้หรือไม่.
ถ้าต้องการตรวจเช็คดูด้วยตนเอง ให้เลือกที่ System software update ตามขั้นตอนข้างต้น และจากนั้นเลือกที่ Check for a system software update หรือ Software update

ข้อสำคัญ สำหรับทีวีอื่นที่นอกเหนือจาก A9G, Z9G, X95G, X85G (55/65/75/85), A9F, Z9F ซีรีส์:

 • ท่าน จะต้อง ตอบตกลง กับ Sony Privacy Policy เพื่อที่จะรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
 • ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งค่าของ Automatic software download ไว้เป็น ON, ทีวีนั้นก็จะไม่มีการรับตัวอัปเดตซอฟต์แวร์นี้จากอินเตอร์เน็ต จนกว่าท่านจะตอบตกลงกับ Sony Privacy Policy ท่านสามารถทบทวนและตกลงกับ Sony Privacy Policy ในเวลาใดก็ได้ โดยการกดที่ปุ่ม HELP บนตัวรีโมทคอนโทรล> [Privacy Setting]
 • ถ้าหากท่านไม่เห็นชอบ กับ Sony Privacy Policy ในระหว่างการเซ็ตอัพเริ่มต้นของทีวี ให้ทำตามต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์:
  1. ท่านสามารถทบทวนและตกลงกับ Sony Privacy Policy ในเวลาใดก็ได้ โดยการกดที่ปุ่ม HELP บนตัวรีโมทคอนโทรล> [Privacy Setting]
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการตั้งค่าของ Automatic software download มีการตั้งไว้ที่ ON แล้ว โดยการกดที่ปุ่ม HELP บนตัวรีโมทคอนโทรล > [System software update] > [Automatic software download]
  3. ตรวจเช็คดูตัวอัปเดตด้วยตนเอง, โดยการกดที่ปุ่ม HELP บนตัวรีโมทคอนโทรล > [System software update] > [Check for a system software update]

2. การดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัปเดตผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง

ถ้ามีตัวอัปเดตให้ดาวน์โหลด ขั้นตอนสำหรับทำการดาวน์โหลดมีดังต่อไปนี้:

สำหรับ A9G, Z9G, X95G, X85G (55/65/75/85), A9F, Z9F ซีรีส์
สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™รุ่นอื่น

สำหรับ A9G, Z9G, X95G, X85G (55/65/75/85), A9F, Z9F ซีรีส์
จะมีตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ ถ้าหากมีข้อความแจ้งเตือนของซอฟต์แวร์ตัวใหม่แสดงขึ้นมาเมื่อท่านทำการเปิดทีวี (ข้อความนี้จะหายไปโดยอัตโนมัติ) 
เมื่อท่านเลือก UPDATE, การดาวน์โหลดและติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น

หมายเหตุ:

 • การอัปเดตซอฟต์แวร์จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ท่านสามารถใช้ทีวีของท่านได้ตามปกติในระหว่างการอัปเดต ถึงแม้ว่าท่านจะปิดทีวีลงไป ทีวีก็ยังคงทำการอัปเดตต่อไป
  ข้อสำคัญ: ห้ามทำการถอดปลั๊กไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟ เนื่องจากจะทำให้การอัปเดตของซอฟต์แวร์หยุดลงไปได้
 • เมื่อท่านเปิดทีวีขึ้นมาหลังจากที่การอัปเดตเสร็จสิ้นแล้ว ทีวีนั้นจะเริ่มต้นทำงานกับซอฟต์แวร์ตัวใหม่
  ถ้าหากท่านปิดทีวีลงไปหลังการอัปเดต, ตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะไม่ทำงานประมาณ 2 ถึง 3 นาที
 • ข้อความนี้่จะแสดงขึ้นมาเฉพาะเมื่อ Automatically check for update มีการตั้งไว้ที่ ON
  ข้อความนี้จะแสดงประมาณ 15 วินาที, และถ้าหากข้อความนี้หายไปแล้ว ข้อความนี้จะไม่แสดงขึ้นมาอีกจนกว่าจะครบ 12 ชั่วโมงนับจากข้อความเดิม ถ้าหากข้อความนี้หายไปและท่านต้องการจะอัปเดตซอฟต์แวร์ในทันที, ท่านจะต้องทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ด้วยตนเองจาก Software update ในเมนูของ System software update 
   

สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™

ทีวีจะถามว่าท่านต้องการจะดำเนินการดาวน์โหลดหรือไม่ เลือกที่ UPDATE NOW เพื่อทำต่อ.
หมายเหตุ: รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของหน้าจอนี้

หมายเหตุ:

 • ท่านสามารถใช้ ทีวีของท่านได้ตามปกติ ในระหว่างที่มีการดาวน์โหลด ตัวอัปเดต
 • ถ้าท่านเลือกที่ UPDATE LATER, หน้าจอจะถามท่านว่าต้องการจะเริ่มอัปเดตซอฟต์แวร์หรือไม่เมื่อท่านปิดทีวี ถ้าหากท่านเลือกที่ No บนหน้าจอนั้น, ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมาอีกเมื่อท่านเปิดทีวีในครั้งถัดไป ถ้าหากท่านเลือกที่ Yes, การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น

เมื่อทีวีทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตเสร็จสิ้น, จะมีการถามว่าท่านต้องการจะติดตั้งหรือไม่.
เลือกที่ OK เพื่อตกลงและเริ่มทำการติดตั้ง หรือ ท่านสามารถจะเลือกที่ Cancel, และดำเนินการภายหลังกับการติดตั้งตัวอัปเดต

ข้อสำคัญ: โปรดทราบว่า การติดตั้งตัวอัปเดตจะใช้เวลาได้นานถึง 30 นาที ซึ่ง ท่านจะไม่สามารถใช้เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านได้, และหน้าจอจะแสดงไอคอนอัปเดตขึ้นมา

คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ ในระหว่างการติดตั้งตัวอัปเดตนี้, ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของทีวี หรือ ตัดการเชื่อมต่อออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC การหายไปของกำลังไฟในระหว่างการติดตั้งตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ อาจจะทำให้ทีวีนั้นใช้งานไม่ได้ หรือต้องได้รับการตรวจซ่อม

เมื่อการติดตั้งตัวอัปเดตเสร็จสิ้น ท่านก็สามารถจะใช้งานทีวีของท่านได้ตามปกติอีกครั้ง
 

3. การอัปเดตโดยใช้ USB แฟลชไดร์ฟ

ถ้าหากทีวีของท่านต่อเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และ/หรือ ท่านต้องการจะทำการอัปเดต ด้วยตนเอง, ท่านสามารถจะทำได้โดยใช้ตัวแฟลชไดร์ฟ USB , โดย การดาวน์โหลด ตัวอัปเดตนี้จาก ส่วนสนับสนุนของโซนี่

หมายเหตุ:

 • ความจุของแฟลชไดร์ฟ USB ที่ใช้ได้: ทีวีนี้ไม่ได้มีข้อจำกัดใด ๆ ใช้แฟลชไดร์ฟ USB ที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม, มีขีดจำกัดความจุสูงสุดของแฟลชไดร์ฟ USB ที่สามารถใช้ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระบบไฟล์ของแฟลชไดร์ฟ USB นั้น ๆ
 • ระบบไฟล์ที่รองรับได้: FAT16, FAT32, exFAT, NTFS
 • เก็บบันทึกไฟล์สำหรับอัปเดตนี้ไว้ที่ไดเร็กตอรี่รากของแฟลช่ไดร์ฟ USB (อยู่ใต้แฟลชไดร์ฟ USB โดยตรง)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟล์สำหรับอัปเดตนี้เก็บบันทึกไว้ในแฟลชไดร์ฟ USB นี้เพียงไฟล์เดียว ถ้าหากมีไฟล์สำหรับอัปเดตหลายไฟล์เก็บบันทึกไว้ในแฟลชไดร์ฟ USB นั้น, อาจจะไม่สามารถโหลดไฟล์ที่ถูกต้องได้

การอัปเดตโดยใช้แฟลชไดร์ฟแบบ USB ให้ทำตามดังต่อไปนี้:

 1. ไปที่ เว็บไซต์ สนับสนุนของโซนี่
 2. พิมพ์ชื่อรุ่นทีวีของท่านเข้าไปในกล่องค้นหา  ถ้าหากท่านไม่ทราบหมายเลขรุ่นเครื่องของท่าน กรุณาตรวจเช็คดูสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างซ้ายของแผงด้านหลังทีวีของท่าน

 3. ไปที่ส่วนของ "Downloads" และเข้าไปที่หน้าอัปเดต


   
 4. ทำตามคำสั่งที่อยู่ในเว็ปไซต์ เพื่อ ดาวน์โหลดตัวอัปเดต ไปให้กับแฟลชไดร์ฟ USB และ ดำเนินการอัปเดต ในทีวีของท่าน

หมายเหตุ: รูปถ่ายจากหน้าจอ ที่แสดงนี้ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับอ้างอิงเท่านั้น หน้าจอของเครื่องจริงอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อย ตามประเทศ รุ่นเครื่อง หรือเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของท่าน