หมายเลข ID หัวข้อ : 00118942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

กรอบ Search ไม่แสดงขึ้นมา แม้ว่าฉันจะกดที่ปุ่ม Microphone บนตัว Touchpad Remote Control แล้ว.

  ข้อสำคัญ:

  • จะมีตัวรีโมทคอนโทรลอยู่สองแบบที่รองรับการจดจำเสียง(voice recognition)ได้, รีโมทคอนโทรลแบบทัชแพด และ รีโมทคอนโทรลแบบ IR (Infrared) . รีโมทคอนโทรลเหล่านี้จะมีเครื่องหมายหรือปุ่มไมโครโฟนดังรูปที่แสดงด้านล่างนี้.

   รีโมทคอนโทรลแบบ IR และ TP

   • ประเภท A (รีโมทคอนโทรลแบบทัชแพด ที่รองรับการจดจำเสียง)
   • B (รีโมทคอนโทรลแบบ IR ที่รองรับการจดจำเสียง)
  • ตรวจเช็ดดูในคู่มือการใช้งานของ Android TV ของท่านเพื่อดูว่า มีให้รีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้แบบใดมาด้วย.

  ตามการใช้งานปกติ ถึงแม้จะทำการกดปุ่มไมโครโฟน บนตัวรีโมทคอนโทรล, ฟังก์ชันการจดจำด้วยเสียงจะไม่ทำงาน และ กรอบค้นหา(Search box) จะไม่แสดงขึ้นมาในบางหน้าจอหรือหน้าจอการเซ็ตอัป. ต่อไปนี้เป็นบางตัวอย่าง เมื่อฟังก์ชันนี้ไม่ทำงาน:

  หมายเหตุ: ฟีเจอร์ที่แสดงไว้ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างและฟีเจอร์เป้าหมายเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต.

  • ในคอนเทนท์ของคู่ืมือให้ความช่วยเหลือ(Help Guide) (เมื่อโฟกัสออกไปจากเฮดเดอร์) (*1)
  • สิทธิตามกฎหมายของ Sony
  • หน้าจอ Login ของ PlayMemories Online ใน Album, และหน้าจอ Help ของ PlayMemories Online ในการตั้งค่าของ Album
  • PS Video (*1)
  • SONY ID (หน้าจอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานของ Sony)
  • NetAD (เปิดจาก DUX)
  • NetAD (เปิดจาก Sony Select)
  • PS Now Store (*1)
  • ACTION MENU
  • Discover
  • ในระหว่างการเซ็ตอัปเริ่มต้น(*1)
  • ในระหว่างการเซ็ตอัปเริ่มต้น(ยกเว้นการเลือกโดยHome > Settings > Initial setup ในกลุ่มของ TV) (*2)
  • Google Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)
  • การอนุญาตให้ใช้งานได้ของ Google Open Source
  • Google Terms of Service (ข้อตกลงการให้บริการ)
  • การอนุญาตให้ใช้งานได้ของ System WebView (*2)
  • การแสดงภาพ YouTube บนหน้าจอทีวี(Casting)(*1)

  (*1): สำหรับเครื่องรุ่นปี 2015 และ 2016
  (*2): สำหรับเครื่องรุ่นปี 2017 :