หมายเลข ID หัวข้อ : 00136729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/08/2020

วิธีการลบคอนเทนท์ของ อุปกรณ์ หน่วยความจำ USB จากภายในหมวดของ อัลบั้ม เพลง หรือวีดีโอ

  ขั้นตอนที่จะทำการลบ คอนเทนท์ของ อุปกรณ์หน่วยความจำ USB จะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของ Android™ OS ของทีวีนั้นๆ
  หมายเหตุ: ท่านสามารถเช็คดู เวอร์ชันของ OS ของทีวีของท่านได้ ตามหัวข้อต่อไปนี้: Android™ OS เวอร์ชันอะไรบ้างที่ ใช้ใน Android TV?

   

  สำหรับทีวีที่เป็น Android 9

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการลบ คอนเทนท์ของ อุปกรณ์ หน่วยความจำ USB จากภายในหมวดของ อัลบั้ม เพลง หรือ วีดีโอ

  1. ในหน้าจอรายการคอนเทนท์ เลือกคอนเทนท์ที่ท่านต้องการจะลบ
  2. กดค้างที่ปุ่ม Enter บนตัว รีโมทคอนโทรลจนกระทั่งมีตัวเลือกของ Delete แสดงขึ้นมา จากนั้นให้ลบ คอนเทนท์นั้นออก

  หมายเหตุ: ท่านสามารถทำการลบ คอนเทนท์จาก  Option Menu ในแผงพาเนลควบคุมในระหว่างการเล่นได้ด้วยเช่นกัน

   

  สำหรับทีวีที่เป็น Android 8.0

  ท่านสามารถทำการลบ คอนเทนท์ของ อุปกรณ์หน่วยความจำ USB จากภายในหมวดของ อัลบั้ม ได้ แต่ท่านจะไม่สามารถลบออกได้จากภายในหมวดของ เพลง หรือ วีดีโอ  หมวดของ เพลง และ วีดีโอ จะเป็นแบบอ่านได้อย่างเดียว กรุณาใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการลบ คอมพิวเตอร์ในหมวดของ เพลง หรือ วีดีโอ 
  หมายเหตุ: เนื้อหาวิดีโอที่แสดงในหมวดของ อัลบั้ม สามารถจะทำการลบออกไปได้ด้วยเช่นกัน

  วิธีการลบ ภาพถ่าย และ วีดีโอจากภายในหมวดของ อัลบั้ม

  • ลบ ภาพถ่าย 1 รูป หรือไฟล์ วีดีโอ 1 ไฟล์:
   1. เลือกที่ ภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้น
   2. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมท
   3. กดที่ Delete ในหมวดของ อัลบั้ม
  • การลบทีละหลายภาพถ่ายหรือวีดีโอ:
   1. แสดง ภาพถ่ายหรือ วีดีโอออกมาเป็นรายการ
   2. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมท
   3. กดที่ Select item ในหมวดของ อัลบั้ม
   4. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมท
   5. กดที่ Delete ในหมวดของ อัลบั้ม

  หมายเหตุ: