หมายเลข ID หัวข้อ : 00203435 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018

เปรียบเทียบโหมด Picture-in-Picture (PIP), Picture-and-Picture (P&P) และ Twin Picture

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีของท่านสามารถจะแสดงได้จากหนึ่งหรือสองซอร์ซพร้อมกันได้; อย่างไรก็ตาม, เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่านและฟังก์ชันที่เลือก. มีโหมดที่แตกต่างกันสามโหมด:

 • Picture-in-Picture (PIP): แสดงภาพที่ท่านกำลังดูอยู่เป็นจอเล็กที่มุมของจอใหญ่.
 • Twin Picture ท่านสามารถดูวิดีโอจากสองซอร์ซได้พร้อมกันโดยการแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HDMI และรายการทีวี (จูนเนอร์ในตัว) ในสองหน้าจอ.
 • Picture-and-Picture (P&P): ท่านสามารถดูสองภาพ (ซ้ายและขวา) ได้พร้อมกัน(เช่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และรายการทีวี).

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกันคู่มือให้ความช่วยเหลือหรือ i-Manual. 


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องทีวีที่ใช้่่งานด้วยกันได้ กรุณาดูจากตารางด้านล่างนี้(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2018): 


Android TV

(วิธีการตรวจเช็คดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Android TV หรือไม่

รุ่น

PIP

Twin Picture

เครื่องรุ่นปี 2015
(xxC ซีรีส์)
-✓ *1
เครื่องรุ่นอื่น ๆ✓ *2-

 

ทีวีอื่น ๆ

รุ่น

PIP

P&P

2015 หรือที่ใหม่กว่า--
2014 หรือที่เก่ากว่า✓ *3✓ *3

 

*1

 • เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันนี้, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดเข้าไปให้กับทีวีของท่านแล้ว.
 • จะมีเฉพาะสัญญาณ Digital 2K และ Analogue ที่สามารถแสดงได้ในระหว่างที่ใช้ Twin Picture.
 • Twin Picture จะไม่มีให้ใช้เมื่อดูช่องสัญญาณจากดาวเทียม ดิจิทัลหรืออนาล็อก หรือเมื่อใช้แอปเฉพาะ(เช่น YouTube). กรุณาสลับอินพุทไปที่ HDMI ก่อนที่จะกดปุ่ม ACTION MENU.
 • จะมีเฉพาะซอร์ซที่รวมกันที่ท่านสามารถรับชมได้ด้วยสองหน้าจอคือรายการทีวี(จูนเนอร์ในตัว) และอุปกรณ์ HDMI.
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: จะใช้ฟังก์ชัน Twin Picture ใน Sony Android TV ได้อย่างไร?

*2

 • ฟังก์ชันนี้มีการเพิ่มเข้าไปใน Android Nougat. เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันนี้, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดเข้าไปให้กับทีวีของท่านแล้ว.
 • หน้าจอเล็กจะแสดงที่มุมของแอปที่ใช้ล่าสุด. อย่างไรก็ตาม, แอปที่แสดงอาจจะแปรเปลี่ยนไปได้ขึ้นอยู่กับสภาวะบางอย่าง.
 • การใช้งานเช่นการเปลี่ยนช่องสัญญาณมีการปิดไว้ในระหว่างการรับชมหน้าจอเล็กนี้.
 • รายการทีวี, อินพุทจากภายนอกเช่นอุปกรณ์ HDMI, แอปต่าง ๆที่เล่นภาพยนตร์ หรือแอปต่าง ๆบางตัวที่เล่นภาพ หรือเพลง ไม่สามารถจะแสดงได้ในเวลาเดียวกัน.
 • ตำแหน่งของหน้าจอเล็กจะมีการปรับให้โดยอัตโนมัติ. ท่านไม่สามารถตั้งด้วยตนเองได้.

*3

 • การมีให้ของ Twin Picture (PIP หรือ P&P) จะขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีนั้น. 
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงกับ i-Manual.