หมายเลข ID หัวข้อ : 00115526 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

วิธีการจับคู่ Touchpad Remote Control กับทีวี

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

วิดีโอภาพเคลื่อนไหว สำหรับ Touchpad Remote Control จะมีการเล่นซ้ำกลับไปมา.

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจสอบดู Applicable Products ที่อยู่ทางด้านล่างของหัวข้อนี้.

ถ้าต้องการจะใช้ Touchpad Remote Control จำเป็นต้องทำการจับคู่รีโมทนี้เข้ากับทีวี.

Touchpad Remote Control ที่จัดมาให้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่แบตเตอรี่เข้าไปอย่างถูกต้องแล้ว.
 2. เมื่อมีบทช่วยสอนแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ให้กดบริเวณ Touchpad ซ้ำ ๆ ดังรูปในบทช่วยสอนเพื่อทำการจับคู่.
  รูปภาพประกอบ

หมายเหตุ:

 • ดูที่คู่มือการใช้งานสำหรับ Touchpad Remote Control จาก Touchpad Remote Control ในส่วนบนของหน้าจอ Home.
 • ถ้าหากตัวรีโมทนี้ไม่ทำงานแม้ว่าท่านจะขยับนิ้วของท่่านไปบนทัชแพดแล้ว มีความเป็นไปได้ที่ตัวรีโมทและทีวีจะยังไม่มีการจับคู่กัน. กดค้างที่ปุ่ม INPUT บนเครื่องทีวี ไว้นานอย่างน้อย 5 วินาที, และทำการลงทะะเบียน Touchpad Remote Control นั้นเข้าไปจากหน้าจอที่แสดงขึ้นมานั้น.
 • ถ้าหากมีข้อความ Unable to turn Bluetooth on due to an error แสดงขึ้นมา กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่.

Touchpad Remote Control ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่แบตเตอรี่เข้าไปอย่างถูกต้องแล้ว.
 2. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการจับคู่ตัวรีโมท.
  1. กดที่ปุ่ม HOME ที่ตัวรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรดที่จัดมาให้.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Touchpad Remote Control settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES .
  4. เลือกที่ Pair Touchpad Remote Control.
  5. เลือกที่ Yes, และทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการจับคู่.

หมายเหตุ: สำหรับคู่มือการใช้งาน ให้ทำตามบทช่วยสอนที่แสดงขึ้นมาหลังการจับคู่ทำได้สำเร็จแล้ว. ท่านสามารถดููคู่มือการใช้งานนี้ได้จาก Touchpad Remote Control ในส่วนบนของหน้าจอ Home.