หมายเลข ID หัวข้อ : 00203630 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาใน Android TV™ ของฉันเพื่อทำการปรับ Daylight Savings Time (DST)/Summer time ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ของท่าน, ให้ทำการปรับการตั้งค่าดังต่อไปนี้
หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีสัญญาณส่งออกอากาศ หรือการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ดูที่ ถ้าหากมีการตั้งวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง


ถ้าหากมีการตั้งวันที่และเวลาเข้าไปโดยอัตโนมัติ

สั่งงานดังต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งเวลาที่ถูกต้อง.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
 4. เลือกที่ Time
  หมายเหตุ: ถ้าหาก Time ไม่แสดงขึ้นมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
 5. เลือกที่ Set time zone, จากนั้นเลือกเมืองที่เหมาะสม.
   

ถ้าหากมีการตั้งวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง

สั่งงานดังต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งเวลาที่ถูกต้อง.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
 4. ตั้ง Automatic date & time ไปเป็น Off.
 5. กดที่ปุ่ม RETURN เพื่อกลับไปที่ Date & time.
 6. เลือกที่ Time
  หมายเหตุ: ถ้าหาก Time ไม่แสดงขึ้นมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
 7. เลือกที่ Set time zone, จากนั้นเลือกเมืองที่เหมาะสม.
 8. กดที่ปุ่ม RETURN เพื่อกลับไปที่ Time.
 9. เลือกที่ Set time และตั้งเวลาที่ถูกต้อง.