หมายเลข ID หัวข้อ : 00114126 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

เมื่อท่านเล่นคอนเทนท์ในเครือข่าย (วิดีโอ/เพลง/รูปถ่าย) จะทำงานช้า หยุดการเล่นกลับ มีการโหลดซ้ำ หรือมีบล็อกนอยส์แสดงขึ้นมา.

  ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในระหว่างการเล่นกลับเมื่อความเร็วในสายของเครือข่ายของท่านลดต่ำลง. มีหลายสิ่งที่สามารถทำให้ความเร็วลดลงได้, ให้ตรวจเช็คดูในกรณีทั่วไปดังต่อไปนี้.

  เมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับคอนเทนท์จากอินเตอร์เน็ต:

  1. รีสตาร์ทอุปกรณ์เครือข่ายของท่าน.
   การรีสตาร์ทอุปกรณ์เครือข่ายของท่าน(เราท์เตอร์/เราท์เตอร์ไร้สาย/โมเด็ม) อาจจะช่วยทำให้สถานะการณ์ดีขึ้นได้.
  2. สัญญาณ Wi-Fi ระหว่างเราท์เตอร์ไร้สายของท่านและทีวี มีความแรงที่ต่ำ.
   ถ้าหากการเชื่อมต่อด้วย LAN ที่ใช้สาย ช่วยให้สถานะการณ์ดีขึ้น, สัญญาณ Wi-Fi ของท่านอาจจะอ่อนแรงและช้า .
   ให้ขยับทีวี และเราท์เตอร์ไร้สายนั้นเข้าใกล้กันและทดสอบดูว่าดีขึ้นหรือไม่. (การนำเข้ามาใกล้กันมากเกินไปก็สามารถทำให้สัญญาณอ่อนแรงลงได้ ดังนั้นให้จัดให้อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร.)
   นอกจากนี้, อุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ก็อาจจะทำให้เกิดการรบกวนขึ้นได้. ปิดอุปกรณ์ไร้สายหรือแยกออกจากทีวี และเราท์เตอร์ไร้สายออกไปให้ห่าง.
   ถ้าหากยังไม่ดีขึ้น , ให้เชื่อมต่อเราท์เตอร์ไร้สายและทีวี ผ่านสาย LAN , และใช้งานดู.
  3. ทีวีและอุปกรณ์ไร้สายอื่น มีการใช้อินเตอร์เน็ตในเวลาเดียวกัน.
   สิ่งนี้สามารถจะทำให้ความเร็วในสายเครือข่ายของทีวีช้าลงได้. ให้ตรวจเช็คดูว่าการหยุดใช้งานอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ตัวอื่นนั้นจะช่วยทำให้สถานะการณ์ดีขึ้นหรือไม่.
  4. การเชื่อมต่อเข้ากับผู้ให้บริการมีความหนาแน่น.
   เมื่อมีการโหลดคอนเทนท์อย่างต่อเนื่อง ให้ลองดูในคอนเทนท์อันอื่นในอินเตอร์เน็ต.
   ถ้าหากคอนเทนท์อื่นนั้นสามารถดูได้อย่างราบรื่น ผู้ให้บริการของคอนเทนท์นั้นอาจจะมีการโหลดที่หนาแน่นอย่างต่อเนื่อง.
   หลีกเลี่ยงผู้ให้บริการนั้นในขณะที่มีการเข้ามาใช้งานสูง และลองเข้าไปที่คอนเทนท์นั้นใหม่ในตอนหลัง.
   ถ้าการโหลดมีการต่อเนื่องกับคอนเทนท์อินเตอร์เน็ตอื่นด้วย, ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่านอาจจะกำลังเผชิญกับการใช้งานที่หนาแน่นมาก.หลีกเลี่ยงการเข้าไปเมื่อมีการใช้งานกันสูง และตรวจเช็คกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่านว่าท่านสามารถเข้าไปที่คอนเทนท์นั้นในตอนหลังได้หรือไม่.
  5. คุณภาพเดิมของวิดีโอ ของคอนเทนท์อินเตอร์เน็ตนั้นไม่ดี.
   คุณภาพของวิดีโออาจจะขึ้นอยู่กับความละเอียด บิตเร็ต ฯลฯ . คอนเทนท์ที่มีความละเอียดต่ำ จะให้คุณภาพที่ต่ำออกมา.

  เมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับคอนเทนท์ต่าง ๆ จากเครือข่ายในบ้านของท่าน:

  1. รีสตาร์ทอุปกรณ์เครือข่ายของท่าน.
   การรีสตาร์ทอุปกรณ์เครือข่ายของท่าน(เราท์เตอร์/เราท์เตอร์ไร้สาย/โมเด็ม) อาจจะช่วยทำให้สถานะการณ์ดีขึ้นได้.
  2. ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ระหว่างเราท์เตอร์ไร้สายของท่านและเซิร์ฟเวอร์คอนเทนท์ มีต่ำ.
   ถ้าการเชื่อมต่อด้วย LAN แบบใช้สาย ทำให้สถานะการณ์ดีขึ้น, สัญญาณ Wi-Fi ของท่านอาจจะมีความแรงที่ต่ำและช้า.
   ให้ขยับตัวเราท์เตอร์ไร้สายและเซิร์ฟเวอร์คอนเทนท์ของท่าน (อุปกรณ์ที่มีคอนเทนท์อยู่) เข้าใกล้กันมากขึ้น และทดสอบดูว่าดีขึ้นหรือไม่. (การนำเข้ามาใกล้กันมากเกินไปก็สามารถทำให้สัญญาณอ่อนแรงลงได้ ดังนั้นให้จัดให้อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร.)
   นอกจากนี้, อุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ก็อาจจะทำให้เกิดการรบกวนขึ้นได้. ปิดอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่นหรือแยกออกจากเราท์เตอร์ไร้สายและเซิร์ฟเวอร์คอนเทนท์นั้น.
   ถ้าหากสถานะการณ์ยังไม่ดีขึ้น ให้เชื่อมต่อเราท์เตอร์ไร้สายและเซิร์ฟเวอร์คอนเทนท์นั้นด้วยสาย LAN และใช้งานดู.
  3. สัญญาณ Wi-Fi ระหว่างเราท์เตอร์ไร้สายของท่านและทีวี มีความแรงที่ต่ำ.
   ถ้าหากการเชื่อมต่อด้วย LAN ที่ใช้สาย ช่วยให้สถานะการณ์ดีขึ้น, สัญญาณ Wi-Fi ของท่านอาจจะเบาและช้า .
   ให้ขยับทีวี และเราท์เตอร์ไร้สายนั้นเข้าใกล้กันและทดสอบดูว่าดีขึ้นหรือไม่. (การนำเข้ามาใกล้กันมากเกินไปก็สามารถทำให้สัญญาณอ่อนแรงลงได้ ดังนั้นให้จัดให้อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร.)
   นอกจากนี้, อุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ก็อาจจะทำให้เกิดการรบกวนขึ้นได้. ปิดอุปกรณ์ไร้สายหรือแยกออกจากทีวี และเราท์เตอร์ไร้สาย.
   ถ้าหากยังไม่ดีขึ้น , ให้เชื่อมต่อเราท์เตอร์ไร้สายและทีวี ผ่านสาย LAN , และใช้งานดู.