หมายเลข ID หัวข้อ : 00191521 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/05/2019

Voice Commands ไม่ทำงานบนรีโมทคอนโทรลของฉัน.

ตัวรีโมทที่ให้มารองรับการจดจำเสียง(Voice recognition)ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ก่อนที่จะทำในขั้นตอนการแก้ปัญหานี้ต่อไป, ให้ตรวจสอบว่าตัวรีโมททคอนโทรลนั้นมีเครื่องหมายไมโครโฟนอยู่ที่หัวมุมด้านบนหรือไม่. รีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้จะมีเครื่องหมายดังที่แสดงไว้ด้านล่างอยู่ด้วย.

รูปภาพประกอบ

 • [A] Android TV™ รุ่นที่ออกจำหน่ายในปี 2015: ประเภท A (Touchpad Remote Control ที่รองรับการจดจำเสียง)
 • [B] Android TV รุ่นที่ออกจำหน่ายในปี 2016 หรือหลังจากนั้น: ประเภท B (Remote control ที่รองรับการจดจำเสียงได้)


หมายเหตุ: ถ้าหากฟังก์ชัน Mic button/voice command ไม่ทำงานในรีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง(Voice command) ของท่าน หลังการอัปเดตทีวี หรือหลังจากที่ท่านเปลี่ยน รีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง(Voice command) ของท่าน ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้: วิธีการจับคู่รีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice command remote control) ซ้ำใหม่กับทีวีของท่าน


ถ้าการจดจำเสียงไม่ทำงาน, ถึง่แม้ว่าจะรองรับฟังก์ชัน การสั่งงานด้วยเสียง ให้ตรวจเช็คตามรายการต่อไปนี้.

 1. ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อที่จะใช้การจดจำด้วยเสียงนี้.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้.

  1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่  Settings.
  3. ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES ให้เลือกไปที่ Network.
  4. ใน Network, เลือกไปที่ Advanced settings.
  5. เลือกที่ Network status.
  6. เลือกที่ Check Connection.
    
 2. ท่านจะต้องจับคู่รีโมทคอนโทรลของท่านเข้ากับ Android TV ก่อนที่จะทำงานได้.

  วิธีการจับคู่จะแตกต่างกันไปตามประเภทของตัวรีโมทคอนโทรลนั้น. ดูรูปภาพข้างบนเพื่อตรวจเช็คดูว่ารีโมทคอนโทรลที่ท่านใช้เป็นประเภท A หรือ B.
 3. พูดเข้าไปตรง ๆ ที่ไมโครโฟนในตัวที่ส่วนบนของตัวรีโมทคอนโทรล. จัดให้ไมโครโฟนเข้าใกล้กับปากของท่าน หรือให้พูดด้วยเสียงที่ดังและชัดเจน.

  รูปภาพประกอบ

  [C] ตำแหน่งของ MIC (รูปนี้เป็น Touchpad Remote Control ประเภท A .)

 4. การจดจำเสียงไม่สามารถใช้ได้กับทุกสภาวะการณ์.

หมายเหตุ: สำหรับทีวีที่ไม่มีรีโมทคอนโทรลดังแสดงข้างต้นมาด้วย, ท่านสามารถใช้หนึ่งในสองตัวเลือกกับฟังก์ชันการจดจำเสียงของทีวี.

 1. ให้ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอในการพิมพ์.
 2. ให้ใช้แอปปลิเคชั่นต่อไปนี้ในอุปกรณ์โมบายหรือแทปเล็ตของท่าน.

  หมายเหตุ: ในกรณีนี้, จำเป็นต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตของท่านเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับของทีวี.

  • Video & TV SideView
   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของ OS และอุปกรณ์ที่รองรับ Video & TV SideView, ให้อ้างอิงจากหน้าต่อไปนี้.
   เลือกรุ่นที่ใช้งานด้วยกันได้จากรายการในมุมบนขวาของหน้านั้น และตรวจเช็คดูในส่วนของอุปกรณ์โมบาย.
   http://info.tvsideview.sony.net/
  • Android TV Remote Control
   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของ OS ที่รองรับ Android TV Remote Control, ให้อ้างอิงกับหน้าต่อไปนี้.
   Android™ OS: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tv.remote&hl=en
   iOS: https://itunes.apple.com/app/android-tv/id1078761166
    

*Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.