หมายเลข ID หัวข้อ : 00191521 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2019

คำสั่งด้วยเสียง (Voice Commands) ไม่ทำงานบนรีโมทคอนโทรลของฉัน

ตัวรีโมทที่ให้มา รองรับการจดจำเสียง (Voice recognition) ได้หรือไม่?

  ก่อนที่จะทำในขั้นตอนการแก้ปัญหานี้ต่อไป ให้ตรวจสอบว่าตัวรีโมทคอนโทรลนั้นมีเครื่องหมายไมโครโฟนอยู่ที่หัวมุมด้านบนหรือไม่ รีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้จะมีเครื่องหมายดังที่แสดงไว้ด้านล่างอยู่ด้วย


  รูป A และ B สำหรับรีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้ 

  1. รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) ของ Android TV™ รุ่นปี 2015
  2. รีโมทคอนโทรล ของ Android TV รุ่นปี 2016 หรือที่ใหม่กว่า


  หมายเหตุ: ถ้าหากฟังก์ชัน Mic button/voice command ไม่ทำงานในรีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง(Voice command) ของท่าน หลังการอัปเดตทีวี หรือหลังจากที่ท่านเปลี่ยน รีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice command) ของท่าน ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้: วิธีการจับคู่รีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice command remote control) ซ้ำใหม่กับทีวีของท่าน

  ถ้าการจดจำเสียงไม่ทำงาน ถึงแม้ว่าจะรองรับฟังก์ชัน การสั่งงานด้วยเสียง ให้ตรวจเช็คตามรายการต่อไปนี้

  1. ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อที่จะใช้การจดจำด้วยเสียงนี้

   ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้
   1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่  การตั้งค่า.
   3. ในกลุ่มของ เครือข่ายและอุปกรณ์เสริม ให้เลือกไปที่ เครือข่าย
   4. ใน เครือข่าย เลือกไปที่ การตั้งค่าขั้นสูง
   5. เลือกที่ สถานะเครือข่าย
   6. เลือกที่ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
    ท่านสามารถแสดงหน้าจอ Help ได้ โดยการกดที่ปุ่มHELP บนตัวรีโมทคอนโทรล
    1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่ Internet Connectivity Symptoms
  2. ท่านจะต้องจับคู่รีโมทคอนโทรลของท่านเข้ากับ Android TV ก่อนที่จะทำงานได้

   วิธีการจับคู่จะแตกต่างกันไปตามประเภทของตัวรีโมทคอนโทรลนั้น ดูรูปภาพข้างบนเพื่อตรวจเช็คดูว่ารีโมทคอนโทรลที่ท่านใช้เป็นประเภท A หรือ B
   • สำหรับ รีโมทคอนโทรลแบบ A ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้: วิธีการจับคู่ Touchpad Remote Control กับทีวี 
   • สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภท B ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง
    หมายเหตุ: บางเมนูอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องนั้นๆ
    1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่  การตั้งค่า.
    3. เลือกที่การตั้งค่า Bluetooth
    4. เช็คดูว่า SONY TV RC MIC 001 หรือ SONY TV VRC 001 มีการลงทะเบียนไว้หรือไม่
    • ถ้ามีการลงทะเบียนไว้แล้ว:
     ให้ลบการจับคู่ของบลูทูธของ SONY TV RC MIC 001 หรือSONY TV VRC 001นั้นออกไปก่อน และลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
     1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล
     2. เลือกที่  การตั้งค่า.
     3. เลือกที่การตั้งค่า Bluetooth
     4. เลือกที่ SONY TV RC MIC 001 หรือ SONY TV VRC 001
     5. เลือกที่ Unpair, และจากนั้นเลือกที่ OK เพื่อยกเลิกการจับคู่ตัวรีโมทคอนโทรลนั้น
      หลังการยกเลิกการจับคู่ตัวรีโมทคอนโทรลนั้นไปแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
    • ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้:
     ให้ทำการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

     วิธีการลงทะเบียนตัวรีโมทคอนโทรล:
     1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล
     2. เลือกที่  การตั้งค่า.
     3. เลือกที่ Remote control หรือ Voice Remote Control
     4. เลือกที่ Connect via Bluetooth หรือปุ่ม Activate the  
     5. ทำตามคำสั่งต่างๆ บนหน้าจอนั้น
      หมายเหตุ: ถ้าระดับของแบตเตอรี่มีอยู่ต่ำ การจับคู่อาจจะล้มเหลว ในกรณีเช่นนี้ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยอันใหม่ก่อนที่จะทำการจับคู่
  3. พูดเข้าไปตรงๆ ที่ไมโครโฟนในตัวที่ส่วนบนของตัวรีโมทคอนโทรล จัดให้ไมโครโฟนเข้าใกล้กับปากของท่าน หรือให้พูดด้วยเสียงที่ดังและชัดเจน

   รูป C สำหรับตัวรีโมทคอนโทรลที่ดูจากด้านบน

   C. ตำแหน่งของ MIC (รูปนี้เป็นรีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) ประเภท A )

  4. การรับรู้เสียงไม่สามารถใช้ได้กับทุกสภาวการณ์

  5. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป ให้ถอดแบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอนโทรลออกและใส่กลับเข้าไปใหม่

  6. ในเครื่องรุ่นต่างๆ ด้านล่าง อาการอาจจะดีขึ้นได้จากการอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรีโมทคอนโทรล ตรวจเช็คดูว่ามีตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ สำหรับตัวรีโมทคอนโทรลหรือไม่

   Android TV ที่ออกในปี 2015 หรือที่ใหม่กว่า: 

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า.
   3. เลือกที่ Remote control หรือ Voice Remote Control
   4. เลือกที่ Software Update

   หมายเหตุ:

   • ถ้ามีข้อความ Would you like to update the remote control software now? แสดงขึ้นมา ท่านสามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลได้ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอและสั่งงานตัวรีโมทคอนโทรล 
   • ถ้าการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัว รีโมทคอนโทรลเริ่มทำได้ แต่ล้มเหลวทุกครั้ง อาจจะเป็นเพราะแบตเตอรี่มีกำลังไฟเหลืออยู่ต่ำ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และจากนั้นให้ลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง 
   • ถ้าหากมีข้อความ Please use a Voice Remote Control to select this item แสดงขึ้นมา ฟีเจอร์ Bluetooth อาจจะมีการหยุดค้างไปเป็นการชั่วคราวได้
    ให้ถอดแบตเตอรี่ออก และใส่กลับเข้าไปใหม่ หรือทำการรีเซ็ตทีวี และลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง
   • ถ้ามีข้อความ Your software is up to date แสดงขึ้นมา ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้อีก

  หมายเหตุ: สำหรับทีวีที่ไม่มีรีโมทคอนโทรลดังแสดงข้างต้นมาด้วย ท่านสามารถใช้หนึ่งในสองตัวเลือกกับฟังก์ชันการจดจำเสียงของทีวี

  1. ให้ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอในการพิมพ์
  2. ให้ใช้แอปพลิเคชั่นต่อไปนี้ในอุปกรณ์โมบายหรือแท็บเล็ตของท่าน

   หมายเหตุ: ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของท่านเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับของทีวี

   • Video & TV SideView
    สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวอร์ชันของ OS และอุปกรณ์ที่รองรับ Video & TV SideView ให้อ้างอิงจากหน้าต่อไปนี้
    เลือกรุ่นที่ใช้งานด้วยกันได้จากรายการในมุมบนขวาของหน้านั้น และตรวจเช็คดูในส่วนของ อุปกรณ์มือถือ
    http://info.tvsideview.sony.net/
   • Android TV Remote Control
    สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของ OS ที่รองรับ Android TV Remote Control, ให้อ้างอิงกับหน้าต่อไปนี้
    Android™ OS: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tv.remote&hl=en
    iOS: https://itunes.apple.com/app/android-tv/id1078761166