หมายเลข ID หัวข้อ : 00202337 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/09/2018

ไอคอนของ Netflix หายไป.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สิ่งต่อไปนี้อาจจะทำให้ไอคอนของ Netflix หายไปจากหน้าจอทีวีของท่านได้:

หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คดูว่าแอปของวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต มีการแสดงขึ้นมาใหม่อีกหรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว.

  1. สถานีวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตหายไป.
  2. มี Network Error แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเข้าไปหรือสตรีมคอนเทนท์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้แอป Netflix ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc.
  3. Feature not available or Service cannot be accessed at this time error แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเข้าไปในแอปวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต.