หมายเลข ID หัวข้อ : 00072396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2019

วิธีการปิดไฟที่ด้านหน้าของทีวี

จะหยุดไฟ LED จากการกะพริบอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถปิดไฟตอบสนองนี้ได้โดยการตั้งค่าของ Illumination LED
หมายเหตุ: เรื่องนี้จะเป็นการปิดการแสดงภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหวบนหน้าจอทีวีไปด้วย.

สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™ :

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกไปที่ LED Indicator ในกลุ่มของ TV .
  หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีรายการของ LED Indicator ในกลุ่มของTV  ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
 4. เลือกที่ Illumination LED.
 5. เลือกที่ Off.

สำหรับทีวีที่เป็นรุ่นที่ออกในและหลังปี 2015 

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ System Settings.
 4. เลือกที่ Set-up.
 5. เลือกที่ LED indicator.
 6. เลือกที่ Off.

สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2013 และ2014

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ System Settings.
 4. เลือกที่ General Set-up หรือ Preferences.
 5. เลือกที่ Illumination LED หรือ Front Panel Illumination.
 6. เลือกที่ Off.

*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC