หมายเลข ID หัวข้อ : 00106702 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/03/2019

จะทำอะไรได้บ้างเมื่อมีเส้นบนหน้าจอ, หน้าจอเบลอ, เกิดภาพซ้อนขึ้น, หน้าจอเป็นสีเทา หรือมีสีแปลก ๆเกิดขึ้น.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ลองวิธีแก้ปัญหา ตามปัญหาที่ท่านพบ:

หมายเหตุ:

เนื้อหา(CONTENTS):


เส้นบนหน้าจอ(แนวตั้ง/แนวระดับ, แถบ)

ผังรูปของอาการ
เส้นบนหน้าจอ

กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทเพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูของทีวี.

มีปัญหาเดียวกันเกิดในหน้าจอเมนู
เส้นบนหน้าจอ

อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา:

 1. ทำการรีสตาร์ท ทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่.
  1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก)ออก.
  2. ถอดปลั๊กทิ้งไว้นาน 2 นาที.
  3. เสียบปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ.
 2. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับ การบริการ.

ในกรณีที่ไม่มีปัญหาในหน้าจอเมนูนั้น
อาจจะมีปัญหากับสัญญาณที่ส่งออกอากาศมา, กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม, IPTV, หรือ อุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องเล่น DVD.
ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา:
 

หมายเหตุ:

 • ถ้าเกิดปัญหานี้เฉพาะช่อง หรือเฉพาะสถานี อาจจะเกิดจากแหล่งกำเนิดสัญญาณของผู้ที่ส่งออกอากาศนั้น กรุณาติดต่อกับผู้ให้่บริการของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ถ้าหากท่านพบกับปัญหาต่าง ๆเมื่อเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ Audio/Video ผ่านทางสายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์) หรือสาย HDMI, ให้ตรวจเช็คกับส่วนต่อไปนี้ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะทำในขั้นตอนด้านล่าง: ปัญหาเรื่องหน้าจอ(เป็นเส้น/เบลอ/มีสีแปลก ๆ) จากอุปกรณ์ Audio/Video
 1. ปิดอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ ที่อาจจะสร้างความถี่วิทยุ (RF) รบกวนได้.
 2. ถ้าหากมีการใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ส่งออกอากาศจะมีการสะท้อนกับภูเขา หรืออาคารสูงแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง อาจจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้.
  แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศและตำแหน่งที่ติดตั้ง.
 3. ลองทำการเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับไฟ และ/หรือ สายต่อพ่วงป้องกันไฟกระชาก ตัวอื่นที่แตกต่างออกไป
  อาการเหล่านี้สามารถจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากเต้ารับไฟมีการต่อสายไฟไม่ถูกต้อง หรือไม่ให้แรงดันไฟที่ถูกต้องออกมา.
  ถ้าหากใช้ตัวป้องกันไฟกระชาก หรือสายไฟต่อพ่วง อาจจะมีความบกพร่องได้.

(กลับไปด้านบน)
 


หน้าจอเบลอ(พร่ามัว, เลอะเลือน, จืดชืด)

รูปภาพประกอบ

กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทเพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูของทีวี.

หากมีปัญเดียวกันเกิดในหน้าจอเมนูด้วย
อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน.
หมายเหตุ: รูปภาพอาจจะดูเหมือนกับมีหาง หรือหน้าจออาจจะมืดในระหว่างที่ใช้ในบริเวณที่หนาวเย็น. ไม่ได้เป็นความผิดปกติ และจะคืนสภาพเดิมได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นไปสู่สภาวะปกติ.

 1. ทำการรีสตาร์ท ทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่.
  1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก)ออก.
  2. ถอดปลั๊กทิ้งไว้นาน 2 นาที.
  3. เสียบปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ.
 2. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.
 3. ทำความสะอาดหน้าจอทีวี. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีการดูแลรักษา LCD TV
 4. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับ การบริการ.


ในกรณีที่ไม่มีปัญหาในหน้าจอเมนูนั้น
อาจจะมีปัญหากับการตั้งค่าของทีวี,สัญญาณที่ส่งออกอากาศมา, กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม, IPTV, หรือ อุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องเล่น DVD.
ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา:
หมายเหตุ: ถ้าหากท่านพบกับปัญหาต่าง ๆเมื่อเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ Audio/Video ผ่านทางสายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์) หรือสาย HDMI, ให้ตรวจเช็คกับส่วนต่อไปนี้ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะทำในขั้นตอนด้านล่าง: ปัญหาเรื่องหน้าจอ(เป็นเส้น/เบลอ/มีสีแปลก ๆ) จากอุปกรณ์ Audio/Video

 1. สำหรับทีวีที่มี ฟังก์ชัน Motionflow , ให้เลือกไปที่ Standard หรือ Off.
 2. ถ้าหากมีการใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ส่งออกอากาศจะมีการสะท้อนกับภูเขา หรืออาคารสูงแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง อาจจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้.
  แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศและตำแหน่งที่ติดตั้ง.
 3. คุณภาพที่ได้จากแผ่น DVD ที่บันทึกในเครื่องบันทึก DVD ในบ้าน มักจะไม่แน่นอนเนื่องมาจากมีการตั้งค่าของคุณภาพที่แตกต่างกันในเครื่องบันทึกต่าง ๆ นั้น.
  คุณภาพของภาพจากเทป VHS มักจะออกมาแย่กว่าต้นทางอย่างเห็นได้ชัด อาการที่เห็นมักจะได้แก่ภาพที่เป็นเม็ดและสีซีด.
 4. การรีเซ็ตทีวีของท่านให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

(กลับไปด้านบน)
 


ภาพซ้อน(ภาพเป็นเงา, ภาพซ้ำซ้อน)

เส้นบนหน้าจอ

ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
ภาพและวิดีโอในทีวีมีการแสดงภาพซ้อน.

(กลับไปด้านบน)
 


แสดงภาพผิดปกติ

รูปภาพประกอบ

ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
หน้าจอแสดงออกมาเป็นเมฆฝ้า เงาขาว หรือจุดขาวเมื่อไม่มีอินพุทหรือเมื่อดูฉากที่มีความมืดมาก ๆ.

(กลับไปด้านบน)
 


หน้าจอเป็นสีเทา

รูปภาพประกอบ

ถ้าหากหน้าจอเป็นสีเทา เมื่อดูรายการทีวี ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้.

 1. ทำการรีเซ็ตทีวี. สำหรับรายละเอียดวิธีการรีเซ็ต ให้ดูจาก FAQ ด้านล่าง.
  วิธีการ รีเซ็ต Android TV
  วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่.
 2. การอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์. 

(กลับไปด้านบน)
 


มีสีแปลก ๆบนหน้าจอ(กึ่งโพสิทิฟ-เนกกาทิฟ(Solarization), ไม่มีสี, สีจาง, สีปนกัน/สีแพร่เข้าหากัน)

เส้นบนหน้าจอ

กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทเพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูของทีวี.

หากมีปัญเดียวกันเกิดในหน้าจอเมนูด้วย
อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน.

 1. ถ้าหากทีวีของท่านมีฟังก์ชันรีเซ็ตสำหรับการตั้งค่าภาพ ให้ทำตามคำสั่งด้านล่าง เพื่อทำการรีเซ็ตการตั้งค่า.
  1. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Picture.
  3. เลือกไปที่ Reset.
 2. ทำการรีสตาร์ท ทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่.
  1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก)ออก.
  2. ถอดปลั๊กทิ้งไว้นาน 2 นาที.
  3. เสียบปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ.
 3. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.
 4. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับ การบริการ.


ในกรณีที่ไม่มีปัญหาในหน้าจอเมนูนั้น
อาจจะมีปัญหากับการตั้งค่าของทีวี,สัญญาณที่ส่งออกอากาศมา, กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม, IPTV, หรือ อุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องเล่น DVD.
ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา:
หมายเหตุ: ถ้าหากท่านพบกับปัญหาต่าง ๆเมื่อเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ Audio/Video ผ่านทางสายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์) หรือสาย HDMI, ให้ตรวจเช็คกับส่วนต่อไปนี้ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะทำในขั้นตอนด้านล่าง: ปัญหาเรื่องหน้าจอ(เป็นเส้น/เบลอ/มีสีแปลก ๆ) จากอุปกรณ์ Audio/Video

 1. ถ้าหากทีวีของท่านมีฟังก์ชันรีเซ็ตสำหรับการตั้งค่าภาพ ให้ทำตามคำสั่งด้านล่าง เพื่อทำการรีเซ็ตการตั้งค่า.
  1. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Picture.
  3. เลือกไปที่ Reset.
 2. ตรวจเช็คดูว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องดีแล้ว. คลิกที่นี่ สำหรับคำแนะนำในการเชื่อมต่อ.
 3. ถ้าหากมีการใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ส่งออกอากาศจะมีการสะท้อนกับภูเขา หรืออาคารสูงแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง อาจจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้.
  แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศและตำแหน่งที่ติดตั้ง.
 4. ปิดอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ ที่อาจจะสร้างความถี่วิทยุ (RF) รบกวนได้.
 5. การรีเซ็ตทีวีของท่านให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

(กลับไปด้านบน)
 


จุดตรวจสอบเบื้องต้นในปัญหาเรื่องหน้าจอ(เป็นเส้น/เบลอ/มีสีแปลก ๆ) จากอุปกรณ์ Audio/Video

ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงโซลูชันให้ท่าน ถ้าหากท่านพบกับปัญหาเมื่อเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ Audio/Video สายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์) หรือสาย HDMI.

 1. ตรวจเช็คดูวิธีป้อนสัญญาณเข้าของทีวี ตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย
  ตรวจเช็คดูว่าทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย (อุปกรณ์ Audio/Video เช่นเครื่องเล่น Blu-ray) มีการเปิดไว้แล้ว. กดที่ปุ่ม Input บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี จากนั้นสลับวิธีการป้อนสัญญาณอินพุทไปเป็นอินพุทที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาบนหน้าจอหรือไม่
 2. ตรวจเช็คดูว่าสายนั้นมีการเชื่อมต่อกับทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยอย่างแน่นหนาดีแล้ว
  อาจจะมีกรณีที่สัญญาณ Audio/video นั้นไม่ได้ออกมาจากทีวีอย่างถูกต้อง และอุปกรณ์ A/V นั้นมีการหลุดของสายจากขั้วต่อ.
 3. ถ้าหากท่านมีสายสำรอง, ให้่ตรวจเช็คดูว่าสายที่ใช้เชื่อมต่อนั้นมีปัญหาหรือไม่
  ให้เปลี่ยนกับสายที่ใช้ในปัจจุบัน และตรวจเช็คดูว่าสถานะการณ์ดีขึ้นหรือไม่.
 4. เชื่อมต่อกับขั้วอินพุทอื่นของทีวี และตรวจเช็คดูว่าขั้วอินพุทนั้นของทีวีทำให้เกิดปัญหานี้หรือไม่
  เชื่อมต่อสายเข้ากับขั้วอินพุทอื่นของทีวี. ตัวอย่าง: สายปัจจุบันเชื่อมต่อเข้ากับขั้วอินพุท component 1. → เชื่อมต่อสายนั้นเข้ากับขั้วอินพุท component 2 แทน. กดปุ่ม Input บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี จากนั้นสลับวิธีการรับสัญญาณอินพุทไปเป็นอินพุทที่ตรงกับขั้วอินพุทที่ท่านเชื่อมต่อในขั้นตอนที่ 1 และตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาบนหน้าจอทีวีหรือไม่
 5. เชื่อมต่ออุปกรณ์ A/V อันอื่นเข้ากับทีวี และตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ A/V ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นทำให้เกิดปัญหานี้หรือไม่
  ถ้าหากท่านมีอุปกรณ์ A/V อันอื่น, ให้เชื่อมต่อเข้ากับขั้วอินพุทเดียวกันนี้ของทีวี เช่นเดียวกับอุปกรณ์ A/V ตัวเดิม จากนั้นตรวจเช็คดูว่ามีภาพปรากฎบนหน้าจอทีวีหรือไม่

(กลับไปด้านบน)


ปัญหาของหน้าจออื่น ๆ

 1. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.
 2. ทำความสะอาดหน้าจอทีวี. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีการดูแลรักษา LCD TV
 3. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับ การบริการ. 

(กลับไปด้านบน)