หมายเลข ID หัวข้อ : 00106695 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

จะดำเนินการอัปเดต เฟิร์มแวร์ /ซอฟต์แวร์ ใน BRAVIA TV ได้อย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การอัปเดตทีวีด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดจะทำให้ท่านเข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้.

ข้อสำคัญ:

  • ให้อ่านคำสั่งต่าง ๆ อย่างละเอียด ไม่เช่นนั้น ทีวีของท่านอาจไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม.
  • ห้ามทำการปิดทีวี หรือตัดออกจากกำลังไฟในระหว่างการอัปเดต.
  • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุให้ทำเช่นนั้นในคำสั่ง
  • หยุดการบันทึกใด ๆ ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้.

ขั้นตอนสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของทีวี

 สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV: 

 สำหรับรุ่นอื่น ๆ:

 การอัปเดตโดยใช้แฟลชไดร์ฟแบบ USB