หมายเลข ID หัวข้อ : 00197425 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

ทีวีไม่เปิดขึ้นมา หรือไม่มีเพาเวอร์ใด ๆ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีอาจจะไม่เปิดขึ้นมา ถ้าหากเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพาเวอร์. บ่อยครั้งที่ปัญหาเกี่ยวกับเพาเวอร์จะมีสาเหตุมาจากการตกของแรงดันไฟในการจ่ายกำลังไฟ. การดับของกระแสไฟ อาจจะมาจากการเกิดพายุ หรือไฟฟ้าผันแปรในช่วงสั้น ๆ ที่เรียกกันว่าภาวะไฟตก หรือไฟดับ. ถ้าหากท่านไม่สามารถเปิดทีวีด้วยตัวรีโมทคอนโทรลได้ มีความเป็นไปได้ที่แบตเตอรี่ในตัวรีโมทคอนโทรลจะอ่อนกำลังหรือมีบางอย่างรบกวนสัญญาณอินฟราเรด (IR) ที่ส่งไปให้กับทีวี.

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ปัญหาทีวีไม่เปิดขึ้นมา.

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับขั้นตอนใด ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้.

ถ้าไฟสีแดง เขียว หรือส้ม ติดหรือกะพริบบนทีวี
ปัญหาหรือสถานะของทีวีจะเปลี่ยนแปลงไปตามสีของไฟและวิธีการที่ติดสว่างนั้น. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อย ด้านล่างนี้.
ไฟสีแดง เขียว หรือส้ม ติดหรือกะพริบบนทีวี.

ถ้าไฟสีแดง เขียว หรือส้ม ติดหรือกะพริบบนทีวี
ถ้าไฟสีแดง เขียว หรือส้ม ติดหรือกะพริบ, ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้.

 1. ต้องมั่นใจว่าสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) ได้เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟที่ฝาผนังอย่างแน่นหนาแล้ว.

  หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องรับโทรทัศน์นั้นเสียบเข้ากับรางจ่ายกำลังไฟ หรือตัวป้องกันไฟกระชาก ให้ถอดรางต่อกำลังไฟนั้นหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้นออกไป และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังโดยตรง. ถ้าหากปัญหาแก้ไขได้ แสดงว่ามีปัญหาในรางจ่ายกำลังไฟหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้น ไม่ใช่ตัวเครื่องรับโทรทัศน์.

 2. ต้องมั่นใจว่า สวิทช์ ENERGY SAVING ตั้งไว้ที่ On.
  หมายเหตุ: ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าหากทีวีไม่มีสวิทช์ Energy Saving.


   
 3. กดที่ปุ่ม POWER บนตัวทีวี.
 4. กดที่ปุ่ม POWER บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้พร้อมกับทีวี.
  หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีเปิดและปิดได้โดยใช้ปุ่ม POWER บนตัวทีวี แต่ไม่ตอบสนองต่อปุ่ม POWER บนตัวรีโมทคอนโทรล, การแก้ปัญหาของตัวรีโมทคอนโทรล.
 5. ถอดปลั๊กสายกำลังไฟของทีวี(สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟนาน 30 วินาที.
 6. เสียบปลั๊กสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก) เข้าไปที่เต้ารับไฟที่ฝาผนังที่ทราบว่าใช้งานได้.
 7. ปลดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับทีวีออก.
 8. ลองทำการเปิดทีวีดู.

ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้. ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้่งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว.