หมายเลข ID หัวข้อ : 00206208 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

คำบรรยายในภาพ (Closed Caption/Subtitle)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ซับไตเติล (Subtitles) เป็นการแสดงข้อความของส่วนที่เป็นออดิโอของคอนเทนท์ ที่จะแสดงอยู่บนหน้าจอทีวี จะรวมถึงเสียงเอฟเฟ็คและการบรรยายฉาก แต่ส่วนที่ไม่มีเป็นคำพูดจะมีหรือไม่จะขึ้นอยู่กับคอนเทนท์นั้น ๆ
   

  การแสดงซับไตเติลบนหน้าจอทีวี

  ฟีเจอร์ซับไตเติล จะเปิดขึ้นมาได้โดยการกดที่ปุ่ม SUBTITLE (CC) บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวี
  ฟีเจอร์นี้จะมีในรายการทีวีที่ส่งออกอากาศ และแอป เช่น such as Google Play Movies & TV (ซับไตเติลอาจจะไม่มีในการออกอากาศและแอปของทีวีบางอัน)


  แอป (Apps): แอปที่ให้มาจะรองรับ ฟีเจอร์ซับไตเติลได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับ แอปนั้น ๆ ตามข้อมูลที่มีอยู่ ณ เดือนกรกฎาคม 2562 Google Play Movies & TV จะรองรับ ฟีเจอร์ซับไตเติล ได้ แอปต่าง ๆ เช่น Netflix จะเปิดซับไตเติลได้โดยการใช้เมนูการตั้งค่าของตนเองแทนการกดที่ปุ่ม SUBTITLE (CC) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี นอกจากนี้ บางแอปยังสามารถเปลี่ยนขนาดและสีของตัวหนังสือได้ด้วย

  • เข้าไปดูที่หน้าเว็บสนับสนุนของแอปต่าง ๆ นั้นสำหรับข้อมูลรายละเอียดรวมถึงฟีเจอร์วิธีการเปิดใช้งาน
  • ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 ข้อมูลข้างต้นได้รับการยืนยันแล้ว ข้อมูลจำเพาะของ Google Play Movies & TV และ Netflix อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
    

  รายการทีวีที่ส่งออกอากาศ (TV broadcasts): อาจจะมีคำบรรยายให้สองแบบ ขึ้นอยู่กับรายการทีวีนั้น ๆ
  กดที่ปุ่ม คำบรรยาย (SUBTITLE) (CC) บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวี เพื่อเลือก แบบพื้นฐาน (Basic) หรือ สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟัง (For hard of hearing) 

  • แบบพื้นฐาน (Basic): คำบรรยาย (Subtitles) จะแสดงเฉพาะส่วนที่เป็นเสียงของ คอนเทนท์เท่านั้น
  • สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟัง (For hard of hearing): คำบรรยาย (Subtitles) จะแสดงส่วนของเสียงและ ส่วนประกอบที่ไม่ใช่คำพูดของ คอนเทนท์ เช่นเสียงเคาะประตู

   ทีวีของท่านจะแสดงคำบรรยาย (Subtitles) แบบ สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟัง (For hard of hearing) เมื่อมีให้แสดงตามแนวทางด้านล่างนี้:
  • สำหรับ Android™ 9 (A9F, A9G, X85xxG (55/65/75/85), X95xxG, Z9F, Z9G ซีรีส์)
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน 
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) ที่มุมขวาบนของหน้าจอโฮม (Home) และกดที่ปุ่ม Enter 
   3. เลือกที่ การรับชมทีวี (Watching TV) และกดที่ปุ่ม Enter 
   4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ ค่ากำหนด (ช่องสัญญาณ) (Preferences (Channels)) และกดที่ปุ่ม Enter
   5. เลือกที่ การตั้งค่าคำบรรยาย (Subtitle setting) และกดที่ปุ่ม Enter 
   6. เลือกที่ การส่งออกอากาศ (Broadcast) และกดที่ปุ่ม Enter
   7. เลือกที่ คำบรรยาย (Subtitle) และกดที่ปุ่ม Enter 
   8. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟัง (For hard of hearing) และกดที่ปุ่ม Enter 
     
  • สำหรับ Android 9 (รุ่นอื่น ๆ) และ Android 8.0 (Z9G, A9G, X95xxG, X85xxG ซีรีส์ (55/65/75/85))
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน 
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) ที่มุมขวาบนของหน้าจอโฮม (Home) และกดที่ปุ่ม Enter 
   3. เลือกที่ การรับชมทีวี (Watching TV) และกดที่ปุ่ม Enter 
   4. เลือกที่ ช่องสัญญาณ (Channels) และกดที่ปุ่ม Enter 
   5. เลือกที่ การเซ็ตอัปช่องสัญญาณ (Channel setup) และกดที่ปุ่ม Enter 
   6. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ การเซ็ตอัป ดิจิทัล (Digital setup)และกดที่ปุ่ม Enter 
   7. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ การเซ็ตอัปคำบรรยาย (Subtitle setup) และกดที่ปุ่ม Enter 
   8. เลือกที่ การตั้งค่าคำบรรยาย (Subtitle setting) และกดที่ปุ่ม Enter 
   9. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟัง (For hard of hearing) และกดที่ปุ่ม Enter 
     
  • สำหรับ Android 8.0 (รุ่นอื่น ๆ)
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน 
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) ที่มุมขวาบนของหน้าจอโฮม (Home) และกดที่ปุ่ม Enter 
   3. เลือกที่ การเซ็ตอัปช่องสัญญาณ (Channel setup) และกดที่ปุ่ม Enter 
   4. เลือกที่ การเซ็ตอัปดิจิทัล (Digital setup) และกดที่ปุ่ม Enter 
   5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ การเซ็ตอัปคำบรรยาย (Subtitle setup) และกดที่ปุ่ม Enter 
   6. เลือกที สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟัง (For hard of hearing) และกดที่ปุ่ม Enter 
     
  • สำหรับ Android 7.0
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน 
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ โฮม (Home) และกดที่ปุ่ม Enter 
   3. เลือกที่ การเซ็ตอัปช่องสัญญาณ (Channel setup) และกดที่ปุ่ม Enter 
   4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ การเซ็ตอัป ดิจิทัล (Digital setup) และกดที่ปุ่ม Enter 
   5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ การเซ็ตอัปคำบรรยาย (Subtitle setup) และกดที่ปุ่ม Enter 
   6. เลือกที่ การตั้งค่าคำบรรยาย (Subtitle setting) และกดที่ปุ่ม Enter 
   7. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟัง (For hard of hearing) และกดที่ปุ่ม Enter