หมายเลข ID หัวข้อ : 00206192 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/01/2020

คำอธิบายของ ออดิโอ / คำอธิบายของ วีดีโอ

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

    จุดประสงค์หลักของคำอธิบายของออดิโอ (คำอธิบายของวิดีโอ) คือให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่พบเห็นได้ทางด้านภาพ เช่นการตั้งค่าตามสถานการณ์ และการอธิบายของทัศนียภาพ ให้กับบุคคลที่มีความสามารถบกพร่องในการมองเห็นเป็นการอธิบายเสริม

    โดยการกดที่ปุ่ม AUDIO บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกที่ Audio Description (Video Description) ด้วย AD ท่านสามารถจะรับฟังอธิบายเป็นคำพูดของคอนเทนท์ด้านภาพ

    หมายเหตุ: การมีให้ใช้งาน การนำมาใช้ประโยชน์ และสเปกของฟังก์ชันนี้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรม กับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน