หมายเลข ID หัวข้อ : 00206192 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2019

คำอธิบายของออดิโอ/คำอธิบายของวิดีโอ

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

    จุดประสงค์หลักของคำอธิบายของออดิโอ(คำอธิบายของวิดีโอ) คือให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่พบเห็นได้ทางด้านภาพ เช่นการตั้งค่าตามสถานะการณ์ และการอธิบายของทัศนียภาพ ให้กับบุคคลที่มีความสามารถบกพร่องในการมองเห็นเป็นการอธิบายเสริม.

    โดยการกดที่ปุ่ม AUDIO บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกที่ Audio Description (Video Description) ด้วย AD, ท่านสามารถจะรับฟังอธิบายเป็นคำพูดของคอนเทนท์ด้านภาพ.

    หมายเหตุ: การมีให้ใช้งาน การนำมาใช้ประโยชน์ และสเปคของฟังก์ชันนี้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรม กับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน.