หมายเลข ID หัวข้อ : 00206718 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

การช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับ Android TV™

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  หน้านี้่จะอธิบายถึงเรื่องฟีเจอร์ การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง
  หน้านี้และลิงก์ต่าง ๆ สร้างขึ้นตาม WCAG 2.0
  เราสามารถตรวจสอบได้ว่า เครื่องอ่านหน้าจอ NVDA นี้จะอนุญาตให้ท่านอ่านหน้านี้และลิงก์ต่าง ๆ ได้

  การช่วยเหลือในการมองเห็น (Vision Assist)
  การช่วยเหลือในการได้ยิน (Hearing Assist)
  การช่วยเหลือในการใช้งาน (Action Assist)


  การช่วยเหลือในการมองเห็น (Vision Assist)

  การช่วยเหลือในการได้ยิน (Hearing Assist)

  การช่วยเหลือในการใช้งาน (Action Assist)