หมายเลข ID หัวข้อ : 00203942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/12/2019

อะไรคือ Dolby Dynamic Range และตั้งค่าอย่างไร?

  ท่านสามารถตั้งค่า Dolby Dynamic Range ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่มHOMEบนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ Display & Sound หรือ Sound
  4. เลือกที่ Sound
  5. เลือกที่ Advanced settings
   หมายเหตุ: ถ้าหาก Advanced settings  ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  6. เลือกที่ Volume level adjustment หรือ Input related
  7. เลือกที่ Dolby Dynamic Range
  8. เลือกที่ Standard หรือ Compressed

  ต่อไปนี้เป็นการอธิบายสำหรับการตั้งค่าต่าง ๆ:

  • มาตรฐาน (Standard): โหมดนี้จะใช้ช่วงไดนามิคที่กว้างที่สุด (ความแตกต่างระหว่างเสียงที่เงียบที่สุด และเสียงที่ดังที่สุด)
   เนื่องจากสัญญาณจะได้รับการเล่นกลับโดยตรง สัญญาณที่เงียบจะยังคงเงียบและสัญญาณที่ดังจะยังคงดังอยู่
  • บีบอัด (Compressed): โหมดนี้จะทำการบีบอัดระดับโวลลุ่มที่แตกต่างและเพิ่มระดับโวลลุ่มโดยรวมให้สูงขึ้น
   เสียงออดิโอจะรับฟังได้ง่ายขึ้น โดยไม่เกี่ยวกับช่วงไดนามิคของแหล่งกำเนิดเสียงนั้น

  หมายเหตุ: การตั้งค่านี้่จะมีผลต่อแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็น Dolby Digital, Dolby Digital Plus, และ Dolby AC-4