หมายเลข ID หัวข้อ : 00187376 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/11/2019

การเชื่อมต่อ Bluetooth: คำถามที่พบบ่อย สำหรับ Sony Android TV

  โลโก้ Bluetooth

  หน้านี้จะเป็นการแนะนำคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bluetooth สำหรับ Sony Android TV คลิกที่ ตัวไอคอน/หัวข้อ
  คลิกที่ตัวไอคอน/หัวข้อ เพื่อดูหัวข้อความช่วยเหลือ

  รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ
  ข้อมูล/ปัญหา
  เบื้องต้น
  การเชื่อมต่อกับ
  อุปกรณ์ Audio
  รูปภาพประกอบ
  การเชื่อมต่อกับ
  Touchpad Remote /
  Voice Remote
  เชื่อมต่อกับ
  อุปกรณ์ตัวอื่น

   


  รูปภาพประกอบ

  ข้อมูล/ปัญหา เบื้องต้น

   


  รูปภาพประกอบ

  การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Audio

   


  รูปภาพประกอบ

  การเชื่อมต่อกับTouchpad Remote / Voice Remote

  วิธีการ

  การแก้ปัญหา

   


  เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวอื่น