หมายเลข ID หัวข้อ : 00202146 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/03/2019

เสียงและภาพไม่ตรงกัน; มีการดีเลย์ของออดิโอ.

  มีหลายกรณีที่สามารถจะทำให้ออดิโอและวิดีโอไม่ตรงกันได้.

  • ถ้าหากดูรายการทีวี, อาจจะเป็นที่การส่งสัญญาณเองหรือการเชื่อมต่อที่ไม่ดีระหว่างกล่องเซ็ตทอปรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม (ถ้ามี).
  • ถ้าหากเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือ DVD เชื่อมต่ออยู่, การเชื่อมต่อที่ไม่ดีหรือตัวแผ่นเองอาจจะเป็นสาเหตุได้.
  • เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบโฮมเธียเตอร์ด้วยสายออฟติคอลดิจิทัล, อาจจะมีการดีเลย์ของเสียงที่ต้องทำการปรับแต่งให้ในระบบโฮมเธียเตอร์นั้นด้วยตนเอง. อาจจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าในตัวทีวีเองที่อาจจะเป็นปัญหาก็ได้.

  หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อกับเครื่อง Soundbar หรือระบบโฮมเธียเตอร์ (ด้วยสาย HDMI หรือสายออฟติคอล):
  เสียงอาจจะมีการดีเลย์เนื่องจากการดีเลย์ในการโปรเซสสัญญาณออดิโอในเครื่อง Soundbar หรือระบบโฮมเธียเตอร์. ในกรณีดังกล่าว, ไม่ได้มีปัญหากับตัวลำโพงของทีวี.

  เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คดูปัญหาว่าแก้ไขได้หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว.

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวี ได้รับการติดตั้งตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบตัวล่าสุดไว้แล้ว.

   หมายเหตุ:

   • ไม่ได้มีทีวีครบทั้งหมดที่จะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถอัปเดตได้. ถ้าต้องการดูว่าทีวีของท่านทำการอัปเดตได้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดสเปคของทีวีนั้น.
   • ถ้าหากทีวีนั้นเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์สามารถจะทำการดาวน์โหลดได้จากเมนูของทีวีนั้น. การดาวน์โหลดจะถูกโพสต์ในหน้าสนับสนุนโมเดลของคุณ.
  2. ถ้าหากดูรายการทีวี, ให้ลองเปลี่ยนช่องรับสัญญาณเพื่อดูว่าปัญหานี้มีเกิดในช่องอื่นด้วยหรือไม่; ถ้าหากเกิดกับช่องเดียว แสดงว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากการส่งออกอากาศ.

   หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหาเกิดกับหนึ่งช่องเท่านั้น ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายส่งสัญญาณนั้น.

  3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายทั้งหมดมีการเชื่อมต่ออย่างมั่นคงเข้ากับทีวีและอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ(กล่องเซ็ตทอป, เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น BD, ระบบโฮมเธียเตอร์, หรือเกมคอนโซล).
  4. ลองทำการเล่นแหล่งจ่ายสัญญาณวิดีโอที่แตกต่างออกไปเพื่อดูว่าปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่กับอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่ออยู่.
  5. ถ้าหากทีวีของท่านมีการตั้งค่าของ Game Mode ให้ทำหนึ่งในต่อไปนี้:
   • ตั้งให้ Game Mode ไปที่ Off เมื่อดูทีวีหรือเล่น DVD หรือ BD.
   • ตั้งให้ Game Mode ไปที่ On เมื่อเล่นวิดีโอเกม.
  6. ถ้าหากปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใช้ลำโพงของทีวี, ให้ทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวีนั้น.
  7. ถ้าหากมีระบบโฮมเธียเตอร์และใช้สายออฟติคอลดิจิทัลในการเชื่อมต่อ, ให้ทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของ Audio/Video Sync หรือ Audio Delay ในระบบโฮมเธียเตอร์นั้น(ถ้ามี).

   หมายเหตุ:

   • การปรับแต่ง Audio delay ปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0ms ถึงประมาณ 250ms.
   • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมีอยู่ของ การตั้งค่าของ A/V sync หรือ Audio Delay , ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น ๆ.
   • สำหรับระบบโฮมเธียเตอร์ของบริษัทอื่น ให้ตรวจเช็คดูกับคู่มือการใช้งานหรือติดต่อกับผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดในวิธีการปรับแต่งการตั้งค่าของ A/V sync.
  8. ถ้าเป็นไปตามสภาวะทั้งหมดของต่อไปนี้แล้ว ให้ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของ Digital audio out และ A/V sync .
   • ทีวีของท่านเป็นรุ่นที่เป็น Android TV™.
   • ท่านเชื่อมต่อกับระบบออดิโอเช่นเครื่องซาวด์บาร์ เครื่องรับ หรือระบบโฮมเธียเตอร์ เข้ากับพอร์ต HDMI IN (ARC) ของทีวี.
   • ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อดูรายการทีวีจากการเชื่อมต่อกับเสาอากาศเท่านั้น.
  • ตั้งค่า Digital audio out ไปที่ PCM.
  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
  2. เลือกที่ Settings.
  3. ในกลุ่มของ TV ให้เลือกที่Sound.
  4. เลือกไปที่ Digital Audio Out.
  5. เลือกที่ PCM.
  • ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของ A/V sync ในปัจจุบัน.
   หมายเหตุ: ไม่ได้มี Android TV ครบทุกรุ่นที่จะมีการตั้งค่าของ A/V sync . ตรวจเช็คกับคู่มือของแต่ละอุปกรณ์ของท่าน สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น. คู่มือจะมีโพสต์ไว้ในหน้าสนับสนุนสำหรับรุ่นเครื่องของท่านแล้ว.
  1. กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่   Settings.
  3. ในกลุ่มของ TV ให้เลือกที่Sound.
  4. เลือกที่ A/V sync.
  5. เปลี่ยนการตั้งค่าปัจจุบัน (ไปเป็น On, Off, หรือ Auto) และตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่.

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว.