หมายเลข ID หัวข้อ : 00294280 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/05/2023พิมพ์

หน้าจอเป็นสีดำหรือมีแต่แบนเนอร์ข้อมูลแสดงเมื่อเปิดทีวีขึ้นมา

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าหากท่าน ปิด ทีวีและจากนั้น เปิด ขึ้นมาใหม่ในระยะเวลาสั้น ๆ สิ่งนี้เกิดจากเมื่อทีวีรับสัญญาณการ เปิด มาอีกครั้งในระหว่างกระบวนการปิดเครื่อง

  การแก้ปัญหาชั่วคราว

  กรุณาลองหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา:

  • บนรีโมทคอนโทรลกดหนึ่งในปุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้:
   • หน้าหลัก (Home)
   • กลับ (Back))
   • เลื่อนช่องขึ้น (+) / ลง(-)
  • บนรีโมทคอนโทรลหรือที่ตัวทีวี กดที่ ปุ่มเปิดปิด (Power)
  • ถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง

  การแก้ปัญหาถาวร

  ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคต (SW เวอร์ชันหลัง v60630000) ถ้าปัญหานี้ยังคงอยู่ กรุณาอัปเดตทีวีหลังจากที่มีการออกตัวอัปเดตมาให้

  หมายเหตุ:

  • จนกว่าจะมีการออกซอฟต์แวร์มาให้ กรุณาหลีกเลี่ยงการ ปิดทีวี และ เปิด ในช่วงเวลาสั้น ๆ
  • สำหรับข้อมูลวิธีการอัปเดต กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ: วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์