หมายเลข ID หัวข้อ : 00241572 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/01/2023พิมพ์

[วิดีโอ] จะทำการรีเซ็ตพาวเวอร์ (Power Reset) ในทีวี Sony ได้อย่างไร?

  วีดีโอนี้จะแสดงวิธีการทำการรีเซ็ตพาวเวอร์ (Power Reset) ในทีวี Sony ของท่าน การรีเซ็ตพาวเวอร์ (Power Reset) อาจจะช่วยท่านแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เช่น:

  • ไม่มีภาพแสดงออกมา
  • มีแต่เสียงออกมา
  • รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
  • แอปทำงานช้า โหลดข้อมูลเตรียมพร้อม (Buffering) หรือไม่โหลดข้อมูล


  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube