หมายเลข ID หัวข้อ : 00229243 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/08/2019พิมพ์

เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายแทนเสียง เมื่อรับชมวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  ท่านสามารถเปิดคำบรรบายแทนเสียง สำหรับวิดีโอ YouTube ได้ในกรณีต่อไปนี้

  • วิดีโอที่มีการเพิ่มคำบรรบายแทนเสียงโดยเจ้าของวิดีโอ
  • วีดีโอที่ใช้ฟีเจอร์แสดงคำบรรยายแทนเสียงอัตโนมัติของ YouTube

  ขั้นตอนการเปิดหรือปิด คำบรรยายแทนเสียงในเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือ มีดังต่อไปนี้

  หมายเหตุ: ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2561 รายละเอียดสเปคของแอป YouTube อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้, คอนเทนท์ที่แสดงอาจจะแปรผันไปตามภาษาที่เลือกและสภาวะแวดล้อมที่รับชม สำหรับขั้นตอนล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
  https://support.google.com/youtube/answer/100078  เครื่องคอมพิวเตอร์

  • เปิด หรือปิด คำบรรยายแทนเสียง
   1. เลือกและเริ่มเล่นวิดีโอ
   2. ถ้าหากมีคำบรรยาย ไอคอน  จะแสดงในเครื่องเล่นนั้น
   3. ถ้าต้องการเปิดคำบรรยายแทนเสียง ให้คลิกที่
    ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น
   4. ถ้าต้องการปิดคำบรรยายแทนเสียง ให้คลิกที่  อีกครั้ง
    ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น
     
  • เลือกภาษาของคำบรรยายแทนเสียง
   เลือกภาษาของคำบรรยายแทนเสียงที่แตกต่างออกไปโดยการคลิกที่ไอคอนการตั้งค่าในวิดีโอ
   1. คลิกที่ไอคอน  settings .
   2. คลิกที่ Subtitles/CC ในวิดีโอนั้น
   3. เลือกภาษา
    หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีภาษานั้นในรายการ ให้คลิกที่ Auto-translate และทำการเลือกภาษา ซึ่งเป็นตัวเลือกสำหรับการแปลคำบรรยายแทนเสียงโดยอัตโนมัติ, ที่ทำการแปลโดยใช้ Google Translate

  อุปกรณ์มือถือ (Android)

  อ้างอิงถึง : https://support.google.com/youtube/answer/100078?co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

  อุปกรณ์มือถือ (iPhone & iPad)

  อ้างอิงถึง : https://support.google.com/youtube/answer/100078?co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1