หมายเลข ID หัวข้อ : 00106708 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2023พิมพ์

ไอคอนแอป เช่น YouTube™ ไม่มีแสดงบนหน้าจอทีวี

บริการทีวีอินเทอร์เน็ต (Internet TV) ไม่มีหรือหายจากรายการของฉัน

  บริการสตรีมมิ่งทีวีอินเทอร์เน็ต (Internet TV) ที่เคยมีในทีวีของท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องให้ท่านทำการ รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content) ในบางกรณี บริการสำหรับแอปนั้นอาจจะยุติไปแล้ว ตรวจดูรายชื่อของ ผู้ให้บริการที่เปลี่ยนแปลงหรือทำการ รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content)

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีนั้นเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านมีปัญหา ไอคอนของแอปต่าง ๆอาจจะหายไป กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ทีวี BRAVIA ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการเชื่อมต่อ

  ผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลง:

  การรองรับสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตบางอย่างบนอุปกรณ์ของท่านอาจจะยกเลิกไปแล้ว ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ละรายเพื่อดูว่าการรองรับสำหรับอุปกรณ์ของท่านได้มีการสิ้นสุดลงไปหรือไม่

  รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content):

  หมายเหตุ: สำหรับ Google TV™ และ Android TV™ กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป เนื่องจากไม่มีตัวเลือก รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content)

  ไอคอนแอปอาจจะหายไปหลังการซื้อ รีเซ็ตทีวี หรือเมื่อติดตั้งตัวอัปเดตบริการเนื้อหาตัวใหม่

  1. กดที่ปุ่ม หน้าหลัก (Home) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
   หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ออกในและก่อนปี 2557 กรุณาข้ามขั้นตอนที่ 3 และ 4
  4. เลือกที่ ตั้งค่า (Set-up)
  5. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
  6. เลือกที่ รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content)

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติม:

  ถ้าหากปัญหาของท่านยังคงมีต่อไป กรุณาลองขั้นตอนเพิ่มเติมเหล่านี้ หลังแต่ละขั้นตอน กรุณาดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปแล้วหรือไม่ก่อนจะลองทำขั้นตอนถัดไป

  1. รีเซ็ตโมเด็ม และเราเตอร์ของท่าน
   1. ปิดเครื่องและตัดการเชื่อมต่อไฟจากอุปกรณ์นาน 30 วินาทีหรือมากกว่า
   2. เชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่ และเปิดอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านใหม่
   3. ทำการ รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content) อีกครั้ง
    หมายเหตุ: สำหรับ Android TV และ Google TV กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป
  2. ดำเนินการรีเซ็ตพาวเวอร์:
  3. ดำเนิน การอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อรับซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด
   หมายเหตุ:
   • ชุดของช่องสัญญาณ แอป หรือสถานี ที่มีในอุปกรณ์วิดีโออินเทอร์เน็ตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่คาดคิด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะมีการข้ามช่องสัญญาณที่มี ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) อันที่เป็นตัวล่าสุดไว้แล้ว
   • ถ้าหากซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดได้มีการติดตั้งไว้แล้ว จะมีข้อความ ไม่มีตัวอัปเดตให้ (No updates available) หรือ กำลังใช้ตัวอัปเดตที่เป็นปัจจุบันที่สุดอยู่แล้ว (The Most current update is being used) แสดงขึ้นมา
  4. ทำการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน
   ไอคอนของแอปต่าง ๆอาจจะหายไปเมื่อทีวีพบกับความผิดปกติบางอย่าง ทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน และตั้งค่าเริ่มต้นให้กับการตั้งค่า
  หมายเหตุ:
  • สำหรับทีวีที่ไม่ใช่ Google TV หรือ Android TV : ถ้า ทีวีแสดงรหัสแสดงความผิดพลาด อาจจะต้องมีขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติม
  • สำหรับทีวีทั้งหมด: เหตุผลอื่น ๆ ที่แอปวิดีโออินเทอร์เน็ต อาจจะหายไปหรือถูกลบออกไปจากเมนูก็คือ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุผลต่อไปนี้:
   • ทีวีนั้นมีการใช้งานในประเทศ หรือภูมิภาคที่แตกต่างจากที่ซื้อมา แอปวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตเป็นแบบจำกัดเฉพาะภูมิภาค และอาจจะไม่ทำงานในประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างออกไป
   • การตั้งค่าเครือข่ายเช่น Internet Protocol (IP) สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้โดย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) (ISP) ในกรณีนี้ อาจจะจำเป็นต้องทำการรีเซ็ตอุปกรณ์เครือข่าย และทำการตั้งค่าใหม่ให้เครือข่ายจากเมนูทีวี
   • ISP มีการเปลี่ยนใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ ฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายยังคงเหมือนเดิม อาจจะจำเป็นต้องรีเซ็ตอุปกรณ์เครือข่าย และทำการตั้งค่าเครือข่ายใหม่จากเมนูทีวี