หมายเลข ID หัวข้อ : 00091346 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/01/2023พิมพ์

ฟังก์ชัน Wi-Fi Direct หรือการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ไม่ทำงาน

  ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi direct หรือ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ได้ กรุณาตรวจดูสิ่งต่อไปนี้:

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  สำหรับ Wi-Fi direct และการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring):

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ทีวีของท่านได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว สำหรับวิธีการอัปเดต กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์
  • อุปกรณ์ไร้สายเช่นเราเตอร์ โทรศัพท์ไร้สาย วิทยุ อุปกรณ์ Bluetooth หรือเตาไมโครเวฟที่ส่งคลื่นวิทยุกำลังแรงที่อาจจะรบกวนประสิทธิภาพของ Wi-Fi Direct หรือ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ได้ เราแนะนำให้วางอุปกรณ์ไร้สายเหล่านี้ให้ห่างจากทีวี และอุปกรณ์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์
  • คุณภาพของวิดีโออาจจะลดด้อยลงไปเนื่องจากการรบกวนในสภาวะแวดล้อม

  สำหรับการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) เท่านั้น:

  • เลือกที่ทีวี BRAVIA และอุปกรณ์มือถือ Xperia ที่ทำงานได้กับฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) โดยใช้เทคโนโลยี Miracast การใช้อุปกรณ์มือถือจากผู้ผลิตอื่น ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะทำงานเป็นปกติ
  • ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) อันใหม่ได้ เมื่อมีอุปกรณ์ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) อันอื่นเชื่อมต่อกับทีวีนั้นอยู่ กรุณาตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) อันแรกออกไปก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวใหม่เข้าไป

  การแก้ปัญหา

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการดูชนิดของรุ่นทีวีของท่าน กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการตรวจดูว่าทีวี BRAVIA ของท่านเป็น Google TV™, Android TV™ หรือทีวีอื่น ๆ

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวี และอุปกรณ์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากันได้กับฟังก์ชันที่ท่านกำลังพยายามใช้อยู่ และการตั้งค่านั้นทำได้อย่างถูกต้อง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับต่อไปนี้:
  2. รีบูตอุปกรณ์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์
  3. เริ่มการทำงานให้กับทีวีใหม่
   สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV และ Android TV สำหรับทีวีอื่น ๆ:
  4. สำหรับ Android TV กรุณาตั้ง การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings) ของทีวีไปเป็น ปิด (Off)
   วิธีการตั้ง การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
  5. ตรวจดูสถานะการอนุญาตใน แสดง/ลบรายการเครื่องมือ (Show Device List/Delete) จากนั้นลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้จากรายการ และทำการลงทะเบียนเข้าไปอีกครั้ง
   สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV และ Android TV สำหรับทีวีรุ่นอื่น ๆ
  6. ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่าช่อง
   หมายเหตุ: Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า รวมทั้งรุ่นที่เป็น Google TV จะไม่มีการตั้งค่าต่อไปนี้
   สำหรับรุ่นเครื่องที่เป็น Android TV สำหรับทีวีรุ่นอื่น ๆ

  ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข หรือการเชื่อมต่อไม่เสถียร กรุณาลองหนึ่งในวิธีการทางเลือกอื่นเหล่านี้: