หมายเลข ID หัวข้อ : 00134584 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2023พิมพ์

ไม่มีภาพออกมาเมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีได้มีการตั้งไปที่ช่องต่อเข้าที่อินพุตวิดีโอที่ถูกต้องเพื่อรับสัญญาณ HDMI รีโมทส่วนมากของทีวี จะมีปุ่มอินพุตที่เป็นแบบวนจากอินพุตหนึ่งไปยังอีกอินพุตหนึ่งต่อไป กดปุ่ม ช่องต่อเข้า (Input) ซ้ำๆ จนกระทั่งอินพุต HDMI ที่ถูกต้องแสดงขึ้นมาบนทีวี ต้องมั่นใจว่าได้เช็คดูว่าเป็นช่องต่อเข้าช่องใด บนทีวีที่ท่านเชื่อมต่อเข้าไป
   หมายเหตุ: ตำแหน่งของปุ่ม อินพุต บนตัวรีโมทของท่านและหมายเลข และชื่อของอินพุตอาจจะแตกต่างกันไปในทีวีของท่าน
   เลือกช่องต่อเข้าของทีวี
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นมีการเปิดไว้แล้ว
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับชนิดของทีวีของท่าน:
   รุ่นที่เป็น Google TV™ และ Android TV™ ทีวีรุ่นอื่น ๆ
  4. ถ้าหากท่านใช้ระบบเสียงเช่นแอมพลิฟายเออร์ หรือระบบเธียเตอร์ระหว่างทีวี และแหล่งวิดีโอของท่าน ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการตั้งค่าอินพุตในระบบเสียงสอดคล้องกับของแหล่งเอาต์พุตวิดีโอ
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นมีการกำหนดค่าให้ส่งเอาต์พุตออกทางการเชื่อมต่อ HDMI และฟอร์แมทของวิดีโอที่จะส่งออกไปนั้นใช้งานได้กับทีวีนั้น เอาต์พุตที่เลือกไว้อาจจะมีการแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์ของท่านหรือในเมนู
   เอาต์พุตของ HDMI ที่แสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์
   ข้อสำคัญ: อุปกรณ์บางตัวอาจจะให้เอาต์พุตออกมาเป็นสัญญาณวิดีโอ 1080/24p หรือ 1080/30p, แต่ทีวีบางเครื่องสามารถที่จะรับสัญญาณวิดีโอได้เฉพาะ 1080/60p เท่านั้น การเปลี่ยนฟอร์แมทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นอาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ตรวจเช็คดูคู่มือหรือติดต่อกับผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนฟอร์แมทของวิดีโอเอาต์พุตนี้
  6. ถ้าหากอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับตัวรับ A/V หรือคอมโปเนนท์อื่นก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับทีวี กรุณาลองทำการเชื่อมต่อเข้ากับอินพุต HDMI ของทีวีนั้นโดยตรง ถ้าใช้ได้ ตัวรับหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของท่านอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัว HDMI repeater ให้ และอาจจะไม่ส่งสัญญาณนี้ออกไปให้กับทีวี

   หมายเหตุ: ตัว HDMI repeater จะทำหน้าที่รับสัญญาณออดิโอ/วิดีโอ จากอุปกรณ์ HDMI หนึ่งและส่งผ่านสัญญาณไปให้กับอุปกรณ์ HDMI อื่นที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย ในขณะที่เครื่องของ Sony รองรับการใช้งานกับ HDMI repeater ได้ เครื่องของบริษัทอื่นอาจจะไม่รองรับก็ได้

  7. ถ้าหากท่านเชื่อมต่อเข้ากับตัวรับ A/V โดยใช้การเชื่อมต่อแบบอนาล็อก (Coaxial, Composite A/V, Component A/V หรือ S-Video) ตัวรับนั้นอาจจะไม่สามารถทำการอัปคอนเวิร์ตสัญญาณนั้นไปเป็น HDMI เพื่อส่งไปให้กับทีวีได้ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับตัวรับ A/V ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในตัวเลือกการเชื่อมต่อแบบอื่น ๆ
  8. ดำเนินการรีเซ็ตพาวเวอร์ให้อุปกรณ์เหล่านั้น ดังต่อไปนี้:
   1. ปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยและทีวี
   2. ถอดปลั๊กสายไฟของอุปกรณ์และทีวีออก
   3. ปล่อยให้ทั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และทีวีไว้โดยไม่มีกำลังไฟนาน 30 วินาที
   4. เสียบปลั๊กกำลังไฟของอุปกรณ์และทีวีกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า
   5. เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และทีวี
  9. ลองใช้สาย HDMI เส้นอื่นดู

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านต้องการจะดูภาพในระดับคุณภาพ 1080p (50p/60p) บนทีวี จากอุปกรณ์ภายนอก กรุณาใช้สาย High Speed HDMI ที่มีโลโก้ "HDMI" เป็นสายสำหรับเชื่อมต่อ

  10. ถ้าหากเป็นไปได้ กรุณาลองกับอุปกรณ์อื่นที่แตกต่างออกไปดูว่าสามารถให้สัญญาณวิดีโอ HDMI ออกมาจากการเชื่อมต่อแบบเดียวกันได้หรือไม่ ถ้าหากใช้ได้ อุปกรณ์ตัวแรกอาจจะไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้องและท่านอาจจะต้องทำการตรวจเช็คดูกับผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
  11. ถ้าหากยังคงไม่มีภาพ กรุณารีเซ็ตทีวีให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  ถ้าหากปัญหายังคงแก้ไขไม่ได้ ทีวีนั้นอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว การซ่อมและการรับประกัน