หมายเลข ID หัวข้อ : 00146616 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ไม่มีภาพในทีวี จากอุปกรณ์ Audio/Video ผ่านสาย อนาล็อก

เมื่อทำการเชื่อมต่อด้วยสายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือ คอมโปเนนท์) ภาพ และเสียงอาจจะมีการขาดตอนบ่อยครั้ง หรือขอบของภาพอาจจะคล้ายกับมีการเปลี่ยนสี

  ข้อสำคัญ:

  • ต่อไปนี้จะแสดงให้ท่านเห็นถึงวิธีการแก้ปัญหา ถ้าหากท่านพบกับปัญหาเมื่อเชื่อมต่อทีวี และอุปกรณ์ Audio/Video ผ่านทางสายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์) ถ้าหากไม่มีภาพบนหน้าจอทีวี เมื่อใช้สาย HDMI ให้อ้างอิงกับ: ไม่มีภาพออกมาเมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีของท่านมีซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์)ระบบที่เป็นตัวล่าสุดแล้ว ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ จะมีให้สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ LCD บางรุ่น
  • ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น

  หมายเหตุ: คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA จะให้ข้อมูลวิธีการเชื่อมต่อตามแจ็คขั้วต่อที่มีอยู่ในเครื่อง A/V ของท่าน

  1. ตรวจเช็คดูว่าวิธีการรับสัญญาณอินพุตของทีวี สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้น

   ตรวจเช็คดูว่าทีวีนั้นและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (อุปกรณ์  Audio/Video เช่น เครื่องเล่น Blu-ray) มีการเปิดไว้แล้ว กดที่ปุ่ม Input บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี จากนั้นสลับวิธีการป้อนสัญญาณอินพุตไปเป็นอินพุตที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาบนหน้าจอหรือไม่

   ตัวอย่าง: อุปกรณ์ Audio/Video เชื่อมต่อกับขั้วอินพุตที่เป็นคอมโปสิตของทีวี → กดที่ปุ่ม Input บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีเพื่อเลือกวิดีโอ


    
  2. ตรวจเช็คดูว่าสายมีการเชื่อมต่อเข้ากับทีวีและอุปกรณ์ แน่นหนาดีแล้ว

   อาจจะมีกรณีที่ไม่มีสัญญาณ ออดิโอ/วิดีโอ ออกมาจากทีวีอย่างถูกต้อง ถ้าหากสายที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวี และอุปกรณ์ A/V นั้นมีการหลุดหลวมจากขั้วต่อ ตรวจเช็คดูว่าสายมีการเชื่อมต่อกับทีวีและอุปกรณ์ที่แน่นหนาดีแล้ว
  3. เมื่อใช้สาย คอมโปสิต (RCA) ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

   ตรวจเช็คดูว่าวิธีการรับสัญญาณอินพุตของระบบออดิโอ (เช่น ภาคขยายเสียงหรือเธียเตอร์แสตนด์) สอดคล้องกับอุปกรณ์ให้สัญญาณวิดีโอออกมาเมื่ออุปกรณ์ให้สัญญาณวิดีโอเชื่อมต่อกับทีวีผ่านทางระบบออดิโอนั้น

   ผังการเชื่อมต่อ
   1. อุปกรณ์ให้สัญญาณวิดีโอออกมา (ตัวอย่างเช่น: เครื่องเล่น BD/DVD)
   2. ระบบออดิโอ (ตัวอย่างเช่น: แอมพลิฟายเออร์ AV)
   3. ทีวี
     
   หมายเหตุ:
   • วิธีการป้อนสัญญาณเข้าของระบบออดิโอข้างต้น (วิดีโอ) เป็นเพียงตัวอย่างประกอบคำอธิบาย เลือกวิธีการรับสัญญาณอินพุตที่เหมาะสมตามสเปกของอุปกรณ์ของท่าน
   • ถ้าหากไม่มีภาพบนหน้าจอทีวีแม้ว่าจะเลือกวิธีการรับสัญญาณอินพุตแล้ว ให้ลองทำการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้[A] ถ้าหากท่านมีสายสำรอง
    เชื่อมต่ออุปกรณ์ให้สัญญาณวิดีโอออกมา และทีวีโดยตรง โดยไม่ผ่านระบบออดิโอ ด้วยสายวิดีโอ จากนั้น ตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงบนหน้าจอทีวีหรือไม่

    ผังการเชื่อมต่อ
    1. การเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ
    2. การเชื่อมต่อ สายสัญญาณเสียง
    1. อุปกรณ์ให้สัญญาณวิดีโอออกมา(ตัวอย่างเช่น: เครื่องเล่น BD/DVD)
    2. ระบบออดิโอ(ตัวอย่างเช่น: แอมพลิฟายเออร์ AV)
    3. ทีวี
  4. เมื่อท่านมีสายสำรอง ให้เปลี่ยนกับสายที่ปัจจุบันใช้อยู่ จากนั้นตรวจเช็คดูว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่

   ตรวจเช็คดูว่าสายที่ใช้เชื่อมต่อเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่ ถ้าหากท่านมีสายสำรอง ให้เปลี่ยนสายที่ปัจจุบันใช้อยู่ ด้วยอันใหม่ จากนั้นตรวจเช็คดูว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่
  5. เชื่อมต่อกับขั้วต่ออินพุตอันอื่นของทีวี

   ตรวจเช็คดูว่าขั้วต่ออินพุตของทีวีนั้นเป็นสาเหตุของปัญหานั้นหรือไม่
   ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
   1. เชื่อมต่อสายเข้ากับขั้วอินพุตอันอื่นของทีวี
    ตัวอย่าง: สายปัจจุบันเชื่อมต่อเข้ากับขั้วอินพุต component 1 → เชื่อมต่อสายนั้นเข้ากับขั้วอินพุต component 2 แทน
   2. กดปุ่ม Input บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี จากนั้นสลับวิธีการรับสัญญาณอินพุตไปเป็นอินพุตที่ตรงกับขั้วอินพุตที่ท่านเชื่อมต่อในขั้นตอนที่ 1 และตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาบนหน้าจอทีวีหรือไม่
  6. เชื่อมต่ออุปกรณ์ A/V อันอื่นเข้ากับทีวี

   ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ A/V นั้นเป็นต้นเหตุของปัญหาหรือไม่
   ถ้าหากท่านมีอุปกรณ์ A/V ตัวอื่น ให้เชื่อมต่อเข้ากับขั้วอินพุตเดียวกันของทีวีตามการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ A/V เดิม จากนั้นตรวจเช็คดูว่ามีภาพออกมาที่หน้าจอทีวีหรือไม่
  7. ทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ทั้งหมดโดยการถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออกและต่อกลับเข้าไปใหม่

   ถ้าหากปัญหานี้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกเช่นบริการเครือข่ายของท่านหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย การรีเซ็ตอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น
   รีเซ็ตอุปกรณ์ต่าง ๆ และทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการรีเซ็ตอุปกรณ์
   1. ปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยและทีวี
   2. ถอดปลั๊กสายไฟของอุปกรณ์และทีวีออก
   3. ปล่อยให้ทั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และทีวีไว้โดยไม่มีกำลังไฟนาน 30 วินาที
    เสียบปลั๊กกำลังไฟของอุปกรณ์และทีวีกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า
   4. เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และทีวี
  8. ดำเนินการ Factory Reset

   ถ้าหากยังคงไม่มีภาพให้ทำการรีเซ็ตทีวีให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
   สำหรับ Android TV ให้อ้างอิงกับ วิธีการรีเซ็ต Android TV ไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากเครื่องรับ A/V ของท่านมีฟังก์ชัน การแปลง (convert) อาจจะจำเป็นต้องเปิดเมนูนี้เมื่อใช้การเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งแบบในการต่อสาย คู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องของท่านควรจะให้ข้อมูลได้ว่าเครื่องรับ A/V ของท่านมีฟังก์ชันนี้หรือไม่
  • ถ้าหากเครื่องรับ A/V ของท่านไม่สามารถทำการแปลงสัญญาณขึ้น (up-converting) ต้องมั่นใจว่าสายวิดีโอที่ใช้ระหว่างแหล่งจ่ายสัญญาณของท่าน (DVD กล่องรับสัญญาณเคเบิล ฯลฯ ) และเครื่องรับ A/V นั้นเป็นแบบเดียวกันกับของสายวิดีโอที่ใช้อยู่ระหว่างเครื่องรับ A/V และเครื่องรับโทรทัศน์
  • สัญญาณ คอมโปสิต หรือ S-Video ที่แปลงไปเป็นสัญญาณ คอมโปเนนท์หรือ HDMI อาจจะไม่แสดงออกมาเนื่องจากมีการเข้ารหัสป้องกันลิขสิทธิ์ในสัญญาณวิดีโอไว้

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้ ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว