หมายเลข ID หัวข้อ : 00091220 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/01/2024พิมพ์

วิธีการใช้คุณสมบัติ Wi-Fi Direct ในทีวี BRAVIA

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  Wi-Fi Direct จะทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายกับทีวีโดยไม่ใช้เราเตอร์ไร้สาย และทำการสตรีมวิดีโอ ภาพถ่าย และเพลงจากอุปกรณ์นั้นไปให้กับทีวีได้โดยตรง

  หมายเหตุ: มีหลายวิธีที่จะแสดงเนื้อหาของอุปกรณ์มือถือบนหน้าจอทีวีได้ สำหรับวิธีการเชื่อมต่อแบบไร้สายอื่น ๆ กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:

  เนื้อหา

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ทีวีของท่านได้รับ การอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
  • ขึ้นกับรุ่นเครื่องทีวีของท่าน อุปกรณ์หรือ ภูมิภาค/ประเทศที่ท่านใช้อยู่ อาจจะไม่มีบางฟังก์ชันให้ใช้งาน
  • ไม่ได้มีทีวีครบทุกรุ่นที่จะมีฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้ เพื่อที่จะดูว่าเครื่องของท่านรองรับคุณสมบัติ Wi-Fi Direct นี้ได้หรือไม่ กรุณาตรวจเช็คกับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะหรือคู่มือที่จัดมาให้
  • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คุณสมบัติ Wi-Fi Direct นี้ กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ คุณสมบัติ Wi-Fi Direct คืออะไร?

  การตั้งค่าและใช้คุณสมบัติ Wi-Fi Direct

  เปิดใช้งานโหมด Wi-Fi Direct บนทีวีและทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้น เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น จะสามารถทำการแชร์มีเดียได้ระหว่างอุปกรณ์มือถือและทีวี

  ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่าคุณสมบัติ Wi-Fi Direct ในทีวี

  หมายเหตุ: สำหรับรุ่นทีวีของท่าน กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีตรวจดูว่าทีวี BRAVIA ของท่านเป็น Google TV™, Android TV™ หรือทีวีอื่น ๆ

  รุ่นที่เป็น Google TV และ Android TV

  รุ่นเครื่องทีวีอื่น ๆ ที่ออกในปี 2558 หรือหลังจากนั้นr

  ทีวีอื่น ๆ ที่วางจำหน่ายในปี 2546 และ 2547

  ทีวีรุ่นอื่น ๆ ที่ออกวางจำหน่ายในปี 2554 และ 2555

  ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวี และส่งเนื้อหา

  อุปกรณ์มือถือ Android™

  อุปกรณ์มือถือ iOS

  เครื่องคอมพิวเตอร์

  กล้อง

  การแก้ปัญหา

  ถ้าหาก อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับทีวีได้ กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ฟังก์ชัน Wi-Fi Direct หรือ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ไม่ทำงาน

  ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข หรือการเชื่อมต่อไม่เสถียร กรุณาลองหนึ่งในวิธีการทางเลือกอื่นเหล่านี้:

  *Apple iPhone และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.,ที่จดทะเบียนไว้ใน U.S. และประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ