หมายเลข ID หัวข้อ : 00134851 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/05/2023พิมพ์

คุณสมบัติ Wi-Fi Direct คืออะไร?

  Wi-Fi Direct เป็นคุณสมบัติที่จะอนุญาตให้เนื้อหาของออดิโอ และวิดีโอทำการเล่นได้จากเครื่องเล่นมีเดียส่วนบุคคล หรือโทรศัพท์โมบายโดยตรงไปให้กับทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แอคเซสพอยต์แบบไร้สาย หรือแบบมีสายใด ๆ เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมที่จะทำการแชร์ภาพยนตร์ รูปภาพ และเพลงต่าง ๆ เมื่อมีเพื่อน และสมาชิกในครอบครัวมารวมตัวกันโดยใช้หน้าจอที่ใหญ่ และสวยงามของทีวี BRAVIA แทนการจะต้องส่งต่อหรือห้อมล้อมเครื่องเล่นแบบพกพาตัวเล็ก ๆ

  คุณสมบัติ Wi-Fi Direct นี้จะรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายต่อไปนี้:

  • WPS Push Button
  • WPS Input PIN Code
  • WPA Key Input

  หมายเหตุ:

  • ทีวีของท่านอาจจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ให้เป็นตัวล่าสุดก่อน เพื่อที่จะเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct นี้ อัปเดตจะมีอยู่ในเมนูของทีวี ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือที่ดาวน์โหลดมาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  • คุณสมบัติ Wi-Fi Direct ไม่ได้มีอยู่ครบทุกเครื่องในผลิตภัณฑ์ของ Sony ทั้งหมด เพื่อที่จะดูว่าเครื่องของท่านรองรับคุณสมบัติ Wi-Fi Direct นี้ได้หรือไม่ กรุณาตรวจเช็คกับรายละเอียด ข้อมูลจำเพาะของทีวีนั้น
  • สำหรับทีวีที่ผลิตออกมาก่อนเดือนมกราคม 2011 จะไม่มีคุณสมบัตินี้
  • สำหรับวิธีการใช้คุณสมบัติ Wi-Fi Direct ในทีวี BRAVIA กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการใช้คุณสมบัติ Wi-Fi Direct ในทีวี BRAVIA