หมายเลข ID หัวข้อ : 00134606 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/06/2023พิมพ์

วิธีการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

  ทำไมต้องใช้การเชื่อมต่อแบบสาย?

  การเชื่อมต่อแบบสายจะเป็นการให้ความมั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อจะมีความเสถียร วิธีการนี้จะทำให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการสตรีมข้อมูลภาพความจุสูง 4K จากบริการเครือข่ายเช่น YouTube ได้

  1. การตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบใช้สาย

  เชื่อมต่อสาย Ethernet จากเราเตอร์ไปยังขั้วต่อแจ็ค Local Area Network (LAN) ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

  พอร์ต LAN ที่ว่างไม่ได้ใช้งานในเราเตอร์หรือโมเด็ม ของ LAN แบบใช้สายหรือไร้สาย

  • A: LAN Router หรือ โมเด็ม (Modem) แบบใช้สายหรือแบบไร้สายที่มีฟังก์ชัน เราเตอร์ (Router)
  • B: BRAVIA TV

  ถ้าหากไม่มีพอร์ต LAN ว่างบนเราเตอร์นั้น ท่านจะต้องใช้อุปกรณ์ฮับ เพื่อทำการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับโมเด็มของท่าน ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ผลิตถ้าหากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะต่าง ๆ

  ใช้อุปกรณ์ฮับ (Hub) ถ้าหากไม่มีพอร์ต LAN ว่างในโมเด็มแบบใช้สายหรือไร้สาย

  • A: โมเด็ม (Modem) แบบใช้สายหรือแบบไร้สายที่มีฟังก์ชัน เราเตอร์ (Router)
  • B: ฮับ (Hub)
  • C: BRAVIA TV

  2. ปรับแต่งการตั้งค่าของท่าน

  สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV™ หรือ Android TV™ ที่ออกในปี 2563 หรือที่ใหม่กว่า

  รายการรุ่นเป้าหมายของ Android TV

  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่าของทีวีอีก

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเราเตอร์ อาจจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ อาจจะจำเป็นต้องทำการตั้งค่าเช่นค่าพร็อกซี่

  สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV ที่ออกจำหน่ายในปี 2562 และก่อนหน้า

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม หน้าหลัก (HOME)
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)การติดตั้งอย่างง่าย (Easy setup)LAN แบบใช้สาย (Wired LAN) (Android™ 9)
   • เลือกที่ เครือข่าย (Network)การตั้งค่าเครือข่าย (Network setup)อย่างง่าย (Easy)LAN แบบใช้สาย (Wired LAN) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)
  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

  สำหรับรุ่นที่ไม่ใช่ Android TV

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องรุ่นปี 2557 สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม หน้าหลัก (HOME)
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
  4. เลือกที่ การตั้งค่าเครือข่าย (Network setup)
  5. เลือกไปที่ ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย (Set up network connection) หรือ ตั้งค่าระบบสาย (Wired Setup)
  6. เลือกที่ อย่างง่าย (Easy) หรือ แบบอัตโนมัติ (Auto) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีนั้น การวิเคราะห์การเชื่อมต่อจะสามารถใช้ได้ ถ้าหากทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ให้ลองทำการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หัวข้อ BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้