หมายเลข ID หัวข้อ : 00199980 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับทีวี เมื่อใช้การเชื่อมต่อทาง HDMI

    ต่อไปนี้อาจจะเป็นเหตุผล ที่ทำให้ไม่ได้ยินเสียงใด ๆ เมื่อใช้การเชื่อมต่อทาง HDMI ในการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับทีวี

    • การเชื่อมต่อใช้ตัว อะแดปเตอร์ HDMI-to-DVI
    • การเชื่อมต่อใช้สาย HDMI-to-DVI
    • ทีวีนั้นอาจจะไม่ได้มีการตั้งค่า HDMI video input ที่เหมาะสม
    • ท่านกำลังพยายามเล่นไฟล์ MPEG2 Program Stream (PS)
    • สาย HDMI นั้นอาจจะเสียก็เป็นได้

    ข้อสำคัญ:

    ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้:

    1. ต้องมั่นใจว่าภาพที่แสดงบนหน้าจอทีวีนั้น มาจากเครื่องเล่น Blu-ray Disc เครื่องนั้น และ ทีวีนั้นมีการตั้งค่า HDMI video input ที่ถูกต้องดีแล้ว

      หมายเหตุ:

      • ถ้าหากท่านมีสายวิดีโอเชื่อมต่ออยู่ นอกเหนือจากสาย HDMI , ทีวีอาจจะมีการตั้งค่า Video input ไว้ไม่ถูกต้องก็ได้
      • ตั้งค่าเอาต์พุตของลำโพงไปที่ AV AMP เมื่อใช้เครื่องรับโทรทัศน์ BRAVIA
    2. ถ้าหากใช้ตัวอะแดปเตอร์หรือสาย HDMI-to-DVI ให้ใช้สายเส้นอื่นทำการเชื่อมต่อเพื่อต่อกับสัญญาณออดิโอ

      ข้อสำคัญ: เนื่องจากอินพุตVI จะรองรับได้เฉพาะสัญญาณวิดีโอ จำเป็นต้องใช้สายแบบอื่น เพื่อรับสัญญาณออดิโอไปให้กับทีวี ขึ้นอยู่กับอินพุตของออดิโอที่มีให้ในทีวีนี้, ให้ใช้สายดิจิทัล (optical หรือ coaxial) หรือสายอะนาล็อกสีแดงและดำ

    3. ทำการปิดเครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้นลงไป และเปิดขึ้นมาใหม่

      หมายเหตุ: วิธีนี้ปกติจะสามารถแก้ปัญหาการเล่นกลับของไฟล์ MPEG2 PS ได้

    4. ถ้าหากปัญหายังคงไม่หายไป ให้ลองทำการเปลี่ยนสาย HDMI เส้นใหม่ดู
    5. ถ้าหากใช้เครื่องขยายเสียง โดยใช้สาย HDMI เชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc เข้ากับทีวี , ให้ตั้ง Audio (HDMI) หรือ Digital Audio Output ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc ไปที่ PCM เพื่อดูว่าเครื่องขยายเสียงนั้นให้เสียงใด ๆ ออกมาหรือไม่
    6. ถ้าเสียงเซอร์ราวด์ของระบบโฮมเธียเตอร์ Blu-ray ที่เชื่อมต่อกับทีวีไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบดูว่า มีเสียงออกมาจากลำโพงหลังหรือไม่ หรือถ้าหากท่านสามารถรับฟังกับ เสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital technology 5.1 จากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
    7. ถ้าหาก ระดับเสียงต่ำมาก ให้เลือก Audio DRC หรือ BD Audio Mix ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc ไปที่ Off
    8. ตั้งค่าของ BD Audio Mix ของเครื่องเล่น Blu-ray ไปที่ On ถ้าหากไม่มีเสียงเมื่อภาพยนตร์เริ่มต้นเล่น

      หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นการตั้งค่า Audio ที่ส่ามารถจะเลือกได้ในเมนูของเครื่องเล่น Blu-ray :

      • Digital Audio Output
        • Auto: ปกติจะเลือก สัญญาณ Outputs audio นี้ตามสถานะของ
          อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันอยู่นั้น
        • PCM: เอาต์พุตสัญญาณ PCM ออกจากแจ็ค ขั้วต่อของ DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
      • DSD Output Mode
        • On: สัญญาณจากขั้วแจ็ค HDMI OUT เมื่อเล่น Super Audio CD เมื่อเลือกที่ On , ไม่มี
          สัญญาณออกจากขั้วแจ็คอื่น ๆ
        • Off: สัญญาณจากขั้วแจ็ค HDMI OUT เมื่อเล่น Super
          Audio CD
      • BD Audio MIX Setting
        • On: ส่งออดิโอออกมา จากการผสมเสียงโต้ตอบ และเสียงออดิโอที่สอง ไปให้กับเสียงออดิโอหลัก
        • Off: ให้เฉพาะเสียงออดิโอหลักออกมา เท่านั้นเลือกตัวนี้เพื่อให้สัญญาณออดิโอ HD ไปให้กับเครื่องขยาย AV (เครื่องรับ)
      • DTS NEO:6
        • Cinema/Music: ให้เสียงมัลติแชลแนลจำลองจาก 2 แชลแนล จากขั้วต่อ HDMI OUT ตามความสามารถของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย โดยใช้โหมด DTS Neo:6
          Cinema หรือ DTS Neo:6 Music
        • Off: ให้เสียงออกมา มีจำนวนแชลแนลตามต้นฉบับจาก แจ็คขั้วต่อ HDMI OUT
      • Audio DRC
        • Auto: ทำการเล่นกลับที่ช่วงไดนามิกที่ระบุไว้โดยแผ่นนั้น (เฉพาะแผ่น BD-ROMเท่านั้น) แผ่นอื่นจะทำการเล่นที่ระดับ On
        • On: ทำการเล่นกลับที่ระดับการบีบอัดมาตรฐาน
        • Off: ไม่มีการทำงานของการบีบอัด ให้เสียงที่เป็นไดนามิกมากขึ้น ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับทีวี เมื่อใช้การเชื่อมต่อทาง HDMI
      • Downmix
        • Surround: ให้เสียงที่มีเอฟเฟ็คของเซอร์ราวด์ออกมาด้วย เลือกที่ตัวนี้เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอที่รองรับ Dolby Surround (Pro Logic) หรือ DTS Neo:6
        • Stereo: ให้สัญญาณเสียงออดิโอที่ไม่มีเอฟเฟ็คของเซอร์ราวด์ เลือกตัวนี้เมื่ออุปกรณ์ออดิโอที่เชื่อมต่อไม่รองรับ Dolby Surround (Pro Logic) หรือ DTS Neo:6
    9. ถ้าหากยังแก้ไขไม่ได้, และถ้าเป็นไปได้, ให้ลองเชื่อมต่อเข้ากับทีวีอื่นที่แตกต่างออกไป เพื่อจะดูว่าปัญหามาจากเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือไม่

    ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้ ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว